FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Thursday, January 20, 2022 - 16:38

७५ प्रतिशत अनुदानमा मोटर सहितको च्यापकटर वितरण सम्बन्धी सूचना

PDF icon ७५ प्रतिशत अनुदानमा मोटर सहितको च्यापकटर वितरण सम्बन्धी सूचना .pdf Thursday, January 20, 2022 - 16:04

७५ प्रतिशत अनुदानमा बोयर जातको बोका वितरण सम्बन्धी सूचना

PDF icon ७५ प्रतिशत अनुदानमा बोयर जातको बोका वितरण सम्बन्धी सूचना.pdf Thursday, January 20, 2022 - 15:59

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समयावधि थप बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समयावधि थप बारेको सूचना .pdf Thursday, January 20, 2022 - 15:50

सूचना

PDF icon सूचना .pdf Thursday, January 20, 2022 - 15:45

कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी सूचना

PDF icon कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी सूचना.pdf Thursday, January 20, 2022 - 15:44

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, January 19, 2022 - 14:06

अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धमा ।

PDF icon अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धमा ।.pdf Tuesday, January 18, 2022 - 20:12

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।.pdf Tuesday, January 18, 2022 - 20:10

Invitation for Sealed Quotations

PDF icon Invitation for Sealed Quotations .pdf Tuesday, January 18, 2022 - 10:36

Pages