FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई फारम भराई विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

PDF icon बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई फारम भराई विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा.pdf Thursday, February 17, 2022 - 12:17

लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

PDF icon लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।.pdf Wednesday, February 16, 2022 - 11:24

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा । (1).pdf Wednesday, February 16, 2022 - 11:23

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, February 11, 2022 - 14:52

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, February 11, 2022 - 14:52

Invitation for Electronic Bids

PDF icon Invites Electronic Bids.pdf Friday, February 11, 2022 - 14:47

Invitation for Electronic Bids

PDF icon Invites Electronic Bids.pdf Friday, February 11, 2022 - 14:47

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Wednesday, February 9, 2022 - 16:47

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Wednesday, February 9, 2022 - 16:47

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotations.pdf Friday, February 4, 2022 - 13:54

Pages