FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
डिकबहादुर राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत raidik@gmail.com ९८५२०४३१११
अनिश श्रेष्ठ सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.pakhribasmun@gmail.com ९८५२०५३६११
मोहमद इस्माइल मिया जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा smiletara1@gmail.com ९८४२०३२४९६
तारा कुमारी सुब्बा सि. अ. न. मी. निरिक्षक स्वास्थ्य शाखा ९८४२०१८०३४
लोकेन्द्र कुँवर आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा ९८५२०४९०००
दिपेन्द्र अधिकारी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा dipendra181@gmail.com ९८४२३६१६७९
सन्तोष कुमार राई अधिकृत छैठौँ आर्थिक बिकास शाखा ९८६२८५५५०५
गोर्ख बहादुर तामाङ्ग अधिकृत छैठौँ आर्थिक विकास शाखा ९८४२११२९९१
राम कृपाल महरा सि. अ. हे. व. स्वास्थ्य शाखा ९८१२१९२७०२
संगीता पोख्रेल अधिकृत छैठौँ पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा sangitapokhrel48@gmail.com ९८४९५९८२३६
नरेन्द्र कुमार लिम्बु इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा narenwanem@gmail.com ९८६२१३११९२
पर्शुराम श्रेष्ठ इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा sparsuram2009@gmail.com ९८५२०२७५५३
नारायण बस्नेत रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र narayanbasnet013@gmail.com ९८४२९५११५४
विनोद कुमार यादव सि. अ. हे. व. स्वास्थ्य शाखा
इन्द्रमाया तामाङ ना. प्रा. स. आर्थिक बिकास शाखा indramayatamang965@gmail.com ९८००९०७३४८
नेत्र बहादुर पाण्डे सि. अ. हे. व. स्वास्थ्य शाखा ९८११३४७८०४
महेन्द्र बहादुर कार्की सि. अ. हे. व. स्वास्थ्य शाखा ९८०३५५१०१६
शरद भट्टराई सि. अ. हे. व. स्वास्थ्य शाखा ९८६२०५०९२६
तिर्थ कुमारी देवान सि. अ. न. मी. स्वास्थ्य शाखा ९८००९३४०७२
सुष्माकुमारी गुरागाई सि. अ. न. मी. स्वास्थ्य शाखा ९८४२२९४१६३
ईशा राई सि. अ. न. मी. ९८२०७०७६८
गणेश परियार पशु सेवा प्राविधिक आर्थिक विकास शाखा ९८६२०५५६९०
दिपक जंग कार्की पशु सेवा प्राविधिक आर्थिक बिकास शाखा ९८४२१११२२९
दिनेशचन तिम्सिना सहायक पाँचौ प्रशासन शाखा ९८५२०२१४९०
चन्द्र कुमार आले मगर प्राविधिक सहायक आर्थिक बिकास शाखा ९८५२०५०५३८
अमृता नेपाल सहायक पाँचौ प्रशासन शाखा ९८४३८३५१८१
टामन सिग्देल सहायक पाँचौ पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा tamanimage@gmail.com ९८२४०८१४२३
सुदेश लिम्बू सव.इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८४०४४५८४२
निश्चिता थापा सव.इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८४१४१७३८३
धिरज सरदार सव.इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८४२३९३९४४
दिपक गौतम सहायक पाँचौ प्रशासन शाखा ९८४४६०३२९९
शेखर गौतम कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा ९८४२२७४६३०
हेमन्तमणी खुलाल प्राविधिक सहायक सामाजिक विकास शाखा ९८०४०९९०१९
सुनिता राई अ. न. मी स्वास्थ्य शाखा ९८४२४७३७५०
टिका गुरुङ्ग अ. न. मी स्वास्थ्य शाखा ९८४८८०६४२२
कबिता राई अ. न. मी स्वास्थ्य शाखा ९८६३७८२५६८
बिवस राई एम. आइ. एस अपरेटर सामाजिक बिकास शाखा bibashrai82@gmail.com ९८४२२३०३११
रबिन्द्र वस्नेत सव.इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८६४५४९७३१
अम्बर बहादुर राई ना. प्रा. स.
हरिप्रसाद गौतम सहायक स्तर चौथो वडा नं. १, सचिव ९८५२०५३६३३
ठगेन्द्र प्रसाद अधिकारी सहायक स्तर चौथो वडा नं. २, सचिव ९८५२०५०९३०
श्याम बहादुर देउजा सहायक स्तर चौथो वडा नं. ५, सचिव ९८५२०५३५२१
राजेन्द्र तामाङ सहायक स्तर चौथो वडा नं. ७, सचिव ९८५२०५३५५०
किरण राई सहायक स्तर चौथो सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन उपशाखा mekiranrai@gmail.com ९८५२०५३७११
सञ्जय राई सहायक स्तर चौथो वडा नं. ४, सचिव ९८५२०५३९३३
सकुन्तला राई स.म.वि.नि. वडा नं. ६, सचिव ९८५२०७१४००
कमला पाण्डे स.म.वि.नि. वडा नं. ९, सचिव ९८५२०७७०४३
विकास आचार्य स.ले.पा. आर्थिक प्रशासन शाखा ९८६२२८२०५८
रमेश सिजाली ना.प.स्वा.प्रा. आर्थिक बिकास शाखा ९८४२१६६५१६
देवराज तामाङ ना.प.स्वा.प्रा. आर्थिक बिकास शाखा ९८४२२७२५००
कमला शाही अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८१८४७८३४०
युकेन राई अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८६११२७९७९
तेज बहादुर धौलाकोटी अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८४२४५०५९३
भुवन प्रसाद रेग्मी अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८५२०८८२५५
नितेश कुमार यादव अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८६२८३२३३४
सुनिल कुमार साह अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८४२८८६०८७
विनोद कुमार सत्याल अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८४३५१६८३९
पवित्रा कुमारी मण्डल अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८६३००३७९१
सुमिता तामाङ अ. न. मी स्वास्थ्य शाखा ९८४२२१८३२२
सुष्मा बोगटी अ. न. मी स्वास्थ्य शाखा ९८४२३१३५७५
होमा देवी थापा अ. न. मी स्वास्थ्य शाखा ९८४२२१६५६९
सुनिता ढकाल अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८६०९६५१९७
अस्पा राई अ. न. मी स्वास्थ्य शाखा ९८६०९६५१९७
किरण राई सहायक स्तर चौथो सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन उपशाखा suchanaadhikari@pakhribasmun.gov.np, mekiranrai@gmail.com ९८५२०५३७११
सुजाता खतिवडा अमिन पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८४४४२७७७७
प्रियंका प्रधान अ.सव. इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८६००६५७७९
रेवत थापा अ.सव. इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८४२१८३९०९
मिगुर शेर्पा अ.सव. इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८१४३३८८२४
हिमाञ्चल देउजा अ.सव. इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८१०३७४११४
महानन्द ढकाल अ.सव. इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८४३९०९८६५
गंगाराम निराैला अ.सव. इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८६१५५१६९९
प्रदिप कुमार राई अ.सव. इन्जिनियर ९८४२२५८४२६
जीवन राई अ.सव. इन्जिनियर पुर्वाधार बिकास तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा ९८१२०२७२३३३
जुना सापकोटा फिल्ड सहायक सामाजिक बिकास शाखा ९८६२०५१०००
इन्दिरा कार्की फिल्ड सहायक सामाजिक बिकास शाखा
रिता राई सामाजिक परिचालक वडा नं. ३, सचिव ९८१०४८७७८४
झमक बहादुर श्रेष्ठ सामाजिक परिचालक सामाजिक बिकास शाखा ९८४२०६२५५०
खेम चन्द्र वस्ती सामाजिक परिचालक आर्थिक प्रशासन शाखा khemchandrawasti@gmail.com ९८५२०६१५५७
तारा देवी अधिकारी सामाजिक परिचालक सामाजिक बिकास शाखा ९८६२३२७७४५
दीपेन्द्र गौतम सामाजिक परिचालक वडा नं. ८, सचिव ९८५२०६१५५३
अर्जुन खड्का स्वकीय सचिव ९८४२५४७६८२
कल्पना राई CBR सहजकर्ता सामाजिक बिकास शाखा ९८१७३८५३९१
एलिजा राई CBR सहजकर्ता सामाजिक बिकास शाखा ९८००९०३०१९
रन्देश राई CBR सहजकर्ता सामाजिक बिकास शाखा ९८६२५१०२९९
सीता पनेरु भन्ताना CBR सहजकर्ता सामाजिक बिकास शाखा ९८१८०८६७६७
शारदा विश्वकर्मा CBR सहजकर्ता सामाजिक बिकास शाखा ९८२७३३५५२२
राम बहादुर तामाङ न.प्र. कमाण्डर ९८२३५३५४४६