FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

सूचना

सूचना

चमेना गृह (क्यान्टिन) भाडामा लिई चमेना गृह (क्यान्टिन) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा गोप्य शिलवन्दी दरभाउपत्र सहितको दरखास्त निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना !