FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना .pdf Wednesday, May 24, 2023 - 16:40

नगर विकास योजना २०७९-८०

PDF icon नगर विकास योजना २०७९-०८० Final.pdf Friday, May 19, 2023 - 13:44

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.ब. २०७९-८० को वार्षिक नगर विकास योजना

PDF icon नगर विकास योजना २०७९-०८० .pdf Friday, May 19, 2023 - 13:08

निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf Tuesday, May 16, 2023 - 15:47

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Tuesday, May 9, 2023 - 14:40

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Tuesday, May 9, 2023 - 14:40

सार्वजानिक सूचना सम्बन्धमा

PDF icon सार्वजानिक सूचना सम्बन्धमा .pdf Tuesday, April 25, 2023 - 14:48

नगरस्तरीय परीक्षा (कक्षा ५ र ८) को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नगरस्तरीय परीक्षा (कक्षा ५ र ८) को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Monday, April 10, 2023 - 19:44

स्थायी नियुक्ति पदस्थापनको लागि विद्यालय छनोट गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon स्थायी नियुक्ति पदस्थापनको लागि विद्यालय छनोट गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Wednesday, March 29, 2023 - 16:36

सूचना सम्बन्धमा

PDF icon सूचना सम्बन्धमा.pdf Monday, March 27, 2023 - 13:56

Pages