FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

नगर प्रहरी करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon नगर प्रहरी करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 001.pdf Friday, August 21, 2020 - 10:43

सूचना

PDF icon सुचाना 001.pdf Wednesday, August 19, 2020 - 17:53

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको बारे

PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको बारे.pdf Tuesday, August 18, 2020 - 17:01

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, August 18, 2020 - 16:49

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Monday, August 3, 2020 - 16:37

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना

PDF icon जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना.pdf Tuesday, July 7, 2020 - 11:27

कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना

PDF icon कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना.pdf Tuesday, July 7, 2020 - 11:27

नियामित सेवा सुचारु सम्बन्धी सूचना

PDF icon सुचना.pdf Thursday, July 2, 2020 - 18:48

योजना तथा कार्यक्रमहरुको अन्तिम भुक्तानी तथा फरफारकको सूचना

PDF icon योजना तथा कार्यक्रमहरुको अन्तिम भुक्तानी तथा फरफारकको सूचना.pdf Tuesday, June 30, 2020 - 13:47

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, June 28, 2020 - 13:58

Pages