FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

पाख्रीबास नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७.pdf Tuesday, January 5, 2021 - 15:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice.pdf Friday, December 25, 2020 - 12:48

विउ तथा कृषि सामग्री वितरण सम्बन्धी सूचना

PDF icon विउ तथा कृषि सामग्री वितरण सम्बन्धी सूचना.pdf Tuesday, December 22, 2020 - 13:05

जानकारी सम्बन्धमा

PDF icon जानकारी सम्बन्धमा.pdf Wednesday, December 16, 2020 - 13:21

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Tuesday, December 15, 2020 - 11:06

शिलबन्दी दरभाउ -पत्र सम्बन्धी सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ -पत्र सम्बन्धी सूचना 001.pdf Monday, December 14, 2020 - 15:23

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, December 14, 2020 - 12:29

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Thursday, December 10, 2020 - 16:04

Invitation for sealed Quotation

PDF icon Invitation for sealed Quotation.pdf Sunday, December 6, 2020 - 12:27

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon सूचना । 001.pdf Friday, December 4, 2020 - 12:00

Pages