FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

कोभिड १९ रोग बिरुद्धको खोप पहिलो मात्रा लगाउने सम्बन्धि सूचना

PDF icon सूचना.pdf Friday, June 11, 2021 - 21:41

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, June 11, 2021 - 11:59

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf Wednesday, June 2, 2021 - 10:28

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सुचना ।

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सुचना ।.pdf Tuesday, June 1, 2021 - 16:09

एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon Notice.pdf Thursday, May 27, 2021 - 09:57

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, May 21, 2021 - 13:43

पाख्रीबास आधारभूत अस्पतालबाट सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना

PDF icon पाख्रीबास आधारभूत अस्पतालबाट सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना.pdf Friday, May 21, 2021 - 11:56

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

PDF icon सूचना.pdf Thursday, May 13, 2021 - 12:41

पाख्रीबास नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने नियमित सेवाहरु बन्द सम्बन्धमा ।

PDF icon सूचना (1).pdf Friday, May 7, 2021 - 14:44

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Thursday, May 6, 2021 - 11:37

Pages