FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

विषय विज्ञ सूचीकृत / अद्यावधिक हुन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon विषय विज्ञ सूचीकृत -अद्यावधिक हुन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Friday, July 21, 2023 - 13:43

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

PDF icon सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना.pdf Thursday, July 20, 2023 - 12:42

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र पाख्रीबास नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना !

PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सम्बन्धी सूचना । 001.pdf Monday, July 17, 2023 - 12:12

१२ औं नगरसभामा उपस्थित एवं सहभागी भईदिने सम्बन्धमा

PDF icon १२ औं नगरसभामा उपस्थित एवं सहभागी भईदिने सम्बन्धमा.pdf Tuesday, June 20, 2023 - 13:44

सूचना

PDF icon सूचना .pdf Monday, June 19, 2023 - 15:41

५०% रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ५०% रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Wednesday, June 14, 2023 - 17:31

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।.pdf Friday, June 2, 2023 - 18:06

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

PDF icon jpg2pdf (2).pdf Wednesday, May 31, 2023 - 16:32

अन्तर्वार्ताको लागि सूचना !

PDF icon सूचना !.pdf Wednesday, May 31, 2023 - 15:20

निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना .pdf Wednesday, May 24, 2023 - 16:40

Pages