FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Wednesday, February 10, 2021 - 18:29

करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धमा सूचना

PDF icon करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धमा सूचना.pdf Monday, February 8, 2021 - 13:21

स्थगित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धमा

PDF icon स्थगित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धमा.pdf Thursday, February 4, 2021 - 18:35

सीपमूलक तालिम संचालन सम्बन्धमा

PDF icon 1611294606-सीपमूलक-तालिमा-सम्बन्धी-जानकारी-सम्बन्धमा-।.pdf Thursday, February 4, 2021 - 11:37

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Sunday, January 31, 2021 - 11:05

परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।

PDF icon परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।.pdf Thursday, January 28, 2021 - 15:34

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे.pdf Wednesday, January 27, 2021 - 18:37

परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

PDF icon परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा.pdf Wednesday, January 27, 2021 - 18:27

सूचना सच्याइएको बारे

PDF icon सूचना सच्याइएको बारे.pdf Tuesday, January 26, 2021 - 16:58

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Monday, January 25, 2021 - 16:48

Pages