FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

PDF icon Notice.pdf Thursday, May 27, 2021 - 09:57

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, May 21, 2021 - 13:43

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, May 21, 2021 - 13:43

पाख्रीबास आधारभूत अस्पतालबाट सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना

PDF icon पाख्रीबास आधारभूत अस्पतालबाट सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना.pdf Friday, May 21, 2021 - 11:56

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

PDF icon सूचना.pdf Thursday, May 13, 2021 - 12:41

पाख्रीबास नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने नियमित सेवाहरु बन्द सम्बन्धमा ।

PDF icon सूचना (1).pdf Friday, May 7, 2021 - 14:44

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Thursday, May 6, 2021 - 11:37

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Thursday, May 6, 2021 - 11:37

परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना

PDF icon परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना.pdf Wednesday, May 5, 2021 - 16:08

Invitation for Sealed Quotations

PDF icon Invitation for Sealed Quotations 001.pdf Tuesday, May 4, 2021 - 11:42

Pages