FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

नगर कार्यपालिकाको ३१ औ (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको सातौ) बैठक सम्बन्धमा

PDF icon नगर कार्यपालिकाको ३१ औ (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको सातौ) बैठक सम्बन्धमा.pdf Friday, September 2, 2022 - 15:44

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धमा । 001.pdf Tuesday, August 30, 2022 - 15:23

विद्यालयमा लेखापरीक्षक नियुक्त्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon विद्यालयमा लेखापरीक्षक नियुक्त्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना .pdf Sunday, August 21, 2022 - 17:09

सूचना

PDF icon सुचना.pdf Tuesday, August 16, 2022 - 14:30

पाख्रीबास नगरपालिकाको सार्वजनिक अनुरोध

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको सार्वजनिक अनुरोध .pdf Monday, August 15, 2022 - 10:42

Ambulance को भाडा दर रेट सम्बन्धमा

PDF icon Ambulance को भाडा दर रेट सम्बन्धमा.pdf Sunday, August 14, 2022 - 17:03

पाख्रीबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले निर्धारण गरेको एम्बुलेन्स भाडा दर रेट

PDF icon पाख्रीबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले निर्धारण गरेको एम्बुलेन्स भाडा दर रेट.pdf Thursday, August 11, 2022 - 17:28

विद्यालय विदा गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon विद्यालय विदा गर्ने सम्बन्धमा .pdf Wednesday, August 10, 2022 - 16:20

यूरिया मलको कोटा निर्धारण सम्बन्धमा

PDF icon युरिया मलको कोटा निर्धारण सम्बन्धमा .pdf Tuesday, August 9, 2022 - 15:00

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf, PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf Monday, August 8, 2022 - 13:35

Pages