FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

Invitation for Sealed Quotations

PDF icon Invitation for Sealed Quotations 001.pdf Tuesday, May 4, 2021 - 11:42

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

PDF icon प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना.pdf Tuesday, May 4, 2021 - 11:27

कोरोना भाइरस सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

PDF icon कोरोना भाइरस सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, April 27, 2021 - 17:55

कक्षा ५ र ८ को परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना

PDF icon कक्षा ५ र ८ को परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना.pdf Friday, April 23, 2021 - 08:14

भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यव्स्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी पैँतीस (३५) दिने सूचना

PDF icon पैँतीस दिने सूचना.pdf Wednesday, April 21, 2021 - 12:56

Invitation for Sealed Quotations

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Sunday, April 18, 2021 - 12:03

Invitation for Sealed Quotations

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Sunday, April 18, 2021 - 12:03

प्रस्ताव छनोट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा |

PDF icon प्रस्ताव छनोट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा.pdf Tuesday, April 13, 2021 - 15:15

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, April 7, 2021 - 11:47

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, April 7, 2021 - 11:47

Pages