FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

अपाङ्गता भएकाहरुका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण तथा परिचयपत्र वितरण शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा ।

PDF icon सूचना.pdf Wednesday, January 20, 2021 - 12:14

उद्यमी-सम्मान-पुरस्कार-कार्यविधि-२०७६

PDF icon उद्यमी-सम्मान-पुरस्कार-कार्यविधि-२०७६.pdf Sunday, January 17, 2021 - 14:14

आवेदन माग गरिएको सूचना

PDF icon आवेदन माग गरिएको सूचना.pdf Sunday, January 17, 2021 - 14:08

करारमा शिक्षक पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना |

PDF icon Notice.pdf Thursday, January 14, 2021 - 16:11

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका (शिक्षा)

PDF icon कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका (शिक्षा).pdf Wednesday, January 13, 2021 - 16:22

INVITAION FOR E-BIDS

PDF icon INVITATION FOR E-BIDS.pdf Monday, January 11, 2021 - 12:03

एम्बुलेन्स सवारी चालक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

PDF icon एम्बुलेन्स सवारी चालक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf Saturday, January 9, 2021 - 19:11

सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६

PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६.pdf Tuesday, January 5, 2021 - 15:04

पाख्रीबास नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७.pdf Tuesday, January 5, 2021 - 15:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice.pdf Friday, December 25, 2020 - 12:48

Pages