FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Sunday, July 17, 2022 - 17:24

सेवा करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा

PDF icon सेवा करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा.pdf Sunday, July 17, 2022 - 17:09

सामाजिक सुरक्षा प्ररिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र पाख्रीबास नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरि सूचना

PDF icon सामाजिक सुरक्षा प्ररिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा .pdf Sunday, July 17, 2022 - 11:56

बरबुझारथ गर्ने सम्बन्धमा ।

PDF icon 1 (3).pdf Friday, July 15, 2022 - 20:26

पाख्रीबास नगरपालिकाको नगरसभाको १० औँ अधिवेशन बैठकको दोस्रो बैठक स्थगित भएको सूचना !

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको नगरसभाको १० औँ अधिवेशन बैकको दोस्रो बैठक स्थगित भएको सूचना ! 001.pdf Friday, June 24, 2022 - 19:30

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Tuesday, June 21, 2022 - 10:51

दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना !

PDF icon दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना ! (2).pdf Friday, June 17, 2022 - 19:27

दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना !

PDF icon दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना ! (3).pdf Friday, June 17, 2022 - 19:16

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ! 001.pdf Saturday, June 4, 2022 - 08:41

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ! 001.pdf Saturday, June 4, 2022 - 08:41

Pages