FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

सूचना

PDF icon सूचना 001.pdf Monday, September 14, 2020 - 17:38

Invitation for BID

PDF icon Invitation for Bid.pdf Monday, September 14, 2020 - 11:53

नतिजा प्रकाशित गरिएकाे बारे

PDF icon नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे .pdf Saturday, September 12, 2020 - 19:28

Invitation for BID

PDF icon Invitation for bid.pdf Wednesday, September 9, 2020 - 12:42

घरनक्सा पास सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना

PDF icon घरनक्सा पास सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना.pdf Sunday, September 6, 2020 - 17:21

परिक्षा संचालन सम्बन्धमा

PDF icon परिक्षा संचालन सम्बन्धमा.pdf Sunday, September 6, 2020 - 15:35

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Sunday, September 6, 2020 - 15:33

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे 001.pdf Monday, August 24, 2020 - 17:39

नगर प्रहरी करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon नगर प्रहरी करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 001.pdf Friday, August 21, 2020 - 10:43

सूचना

PDF icon सुचाना 001.pdf Wednesday, August 19, 2020 - 17:53

Pages