FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Sunday, August 7, 2022 - 16:42

हाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि पा.न.पा. ३ नं. वडा कार्यालयको वडा सचिव भई नियमानुसार कामकाज गर्ने बारे।

PDF icon नियमानुसार कामकाज गर्ने बारे। .pdf Sunday, August 7, 2022 - 13:04

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 16:51

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

PDF icon सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा .pdf Tuesday, August 2, 2022 - 16:46

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व. २०७९/८० को बजेट

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व. २०७९-८० को बजेट.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 12:03

सूचना

PDF icon Notice_JT_JTA.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 11:26

नियमित कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी सूचना

PDF icon नियमित कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी सूचना .pdf Monday, August 1, 2022 - 16:45

पत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना

PDF icon पत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना .pdf Monday, July 18, 2022 - 19:17

करकापमा जवरजस्ती निर्णयहारुमा, पत्रमा हस्ताक्षर गराएको सम्बन्धमा

PDF icon करकापमा जवरजस्ती निर्णयहारुमा, पत्रमा हस्ताक्षर गराएको सम्बन्धमा.pdf Monday, July 18, 2022 - 19:10

करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना .pdf Monday, July 18, 2022 - 17:05

Pages