FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६

PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६.pdf Tuesday, January 5, 2021 - 15:04

पाख्रीबास नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७.pdf Tuesday, January 5, 2021 - 15:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice.pdf Friday, December 25, 2020 - 12:48

विउ तथा कृषि सामग्री वितरण सम्बन्धी सूचना

PDF icon विउ तथा कृषि सामग्री वितरण सम्बन्धी सूचना.pdf Tuesday, December 22, 2020 - 13:05

जानकारी सम्बन्धमा

PDF icon जानकारी सम्बन्धमा.pdf Wednesday, December 16, 2020 - 13:21

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Tuesday, December 15, 2020 - 11:06

शिलबन्दी दरभाउ -पत्र सम्बन्धी सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ -पत्र सम्बन्धी सूचना 001.pdf Monday, December 14, 2020 - 15:23

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, December 14, 2020 - 12:29

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Thursday, December 10, 2020 - 16:04

Invitation for sealed Quotation

PDF icon Invitation for sealed Quotation.pdf Sunday, December 6, 2020 - 12:27

Pages