FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

तह वृद्धिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon तह वृद्धिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Tuesday, January 16, 2024 - 16:00

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice 2.pdf Wednesday, January 10, 2024 - 13:14

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice 2.pdf Wednesday, January 10, 2024 - 13:14

राहत शिक्षक विज्ञापन

PDF icon राहत शिक्षक विज्ञापन.pdf Tuesday, January 9, 2024 - 12:35

करार शिक्षक विज्ञापन

PDF icon करार शिक्षक विज्ञापन.pdf Tuesday, January 9, 2024 - 12:34

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice.pdf Monday, January 8, 2024 - 13:50

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice.pdf Monday, January 8, 2024 - 13:50

किसान सूचीकरण सहजकर्ता (गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

PDF icon किसान सूचीकरण सहजकर्ता (गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf Tuesday, January 2, 2024 - 17:10

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, January 2, 2024 - 14:28

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, January 2, 2024 - 14:28

Pages