FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bids.pdf Friday, December 1, 2023 - 11:37

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bids.pdf Friday, December 1, 2023 - 11:37

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Thursday, November 30, 2023 - 13:27

सहकारी संघसंस्थाहरुलाई जानकारी गराइएको सम्बन्धमा

PDF icon सहकारी संघसंस्थाहरुलाई जानकारी गरिएको सम्बन्धमा .pdf Sunday, November 26, 2023 - 13:52

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा .pdf, PDF icon विद्यालय कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन २०८०.pdf Wednesday, November 22, 2023 - 13:02

शोक विदा सम्बन्धी सूचना !

PDF icon शोक विदा सम्बन्धी सूचना !.pdf Sunday, October 1, 2023 - 11:28

मूल्य सूची उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon मूल्य सूची उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf Friday, September 29, 2023 - 12:11

प्रेस विज्ञप्ती

PDF icon प्रेस विज्ञप्ती .pdf Thursday, September 21, 2023 - 12:56

विद्यालयमा लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

PDF icon सूचना ! (2).pdf Wednesday, August 23, 2023 - 13:54

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व. २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व. २०८०-८१ को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf Monday, July 24, 2023 - 13:17

Pages