FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Thursday, September 16, 2021 - 11:14

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे 001.pdf Wednesday, September 15, 2021 - 22:36

विद्यालय लेखापरिक्षण सम्बन्धमा ।

PDF icon सूचना । 002.pdf Wednesday, September 15, 2021 - 17:23

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Wednesday, September 15, 2021 - 15:15

परीक्षा संचालन सम्बन्धमा

PDF icon परीक्षा संचालन सम्बन्धमा.pdf Sunday, September 12, 2021 - 17:50

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Sunday, September 12, 2021 - 17:45

कोभिड -१९ विरुद्धको Astrazeneca खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना

PDF icon कोभिड -१९ विरुद्धको Astrazeneca खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना.pdf Sunday, September 12, 2021 - 15:30

शिलबन्दी दरभाउ -पत्र सम्बन्धी सूचना !

PDF icon सूचना । 001.pdf Wednesday, September 8, 2021 - 12:47

Invitation for Electronic Bid

PDF icon Invitation for Electronic Bid 001.pdf Friday, September 3, 2021 - 12:00

स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना !

PDF icon सूचना । 001.pdf Sunday, August 29, 2021 - 11:59

Pages