FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

पोलियो रोग विरुध्द खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना

PDF icon पोलियो रोग विरुध्द खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना.pdf Thursday, May 23, 2024 - 07:40

उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार २०८० सम्बन्धी सूचना

PDF icon उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार २०८० सम्बन्धी सूचना .pdf Friday, May 17, 2024 - 15:25

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।

PDF icon Pakhribas Municipality- (sunmoon) 2081 baisakh 31 Nepali.pdf Tuesday, May 14, 2024 - 17:19

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।

PDF icon Pakhribas Municipality- (sunmoon) 2081 baisakh 31 Nepali.pdf Tuesday, May 14, 2024 - 17:19

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Thursday, May 9, 2024 - 13:23

सार्वजनिक सुनुवाईसम्बन्धी सूचना

PDF icon सार्वजनिक सुनुवाईसम्बन्धी सूचना.pdf Wednesday, May 8, 2024 - 11:25

सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाहरुलाई पठनपाठन गराउने समबन्धमा

PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाहरुलाई पठनपाठन गराउने समबन्धमा .pdf Monday, May 6, 2024 - 14:27

सूचना

PDF icon सूचना .pdf Sunday, May 5, 2024 - 13:22

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Monday, April 29, 2024 - 14:45

सूचना

PDF icon बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना .pdf Sunday, April 21, 2024 - 15:32

Pages