FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

बैठक स्थगित सम्बन्धमा

PDF icon बैठक स्थगित सम्बन्धमा 003.pdf Monday, July 18, 2022 - 15:02

मिति २०७९/०४/०२ गतेको पाख्रीबास नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

PDF icon पाख्रीबास नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf Monday, July 18, 2022 - 14:19

करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Sunday, July 17, 2022 - 17:24

सेवा करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा

PDF icon सेवा करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा.pdf Sunday, July 17, 2022 - 17:09

सामाजिक सुरक्षा प्ररिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र पाख्रीबास नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरि सूचना

PDF icon सामाजिक सुरक्षा प्ररिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा .pdf Sunday, July 17, 2022 - 11:56

बरबुझारथ गर्ने सम्बन्धमा ।

PDF icon 1 (3).pdf Friday, July 15, 2022 - 20:26

पाख्रीबास नगरपालिकाको नगरसभाको १० औँ अधिवेशन बैठकको दोस्रो बैठक स्थगित भएको सूचना !

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको नगरसभाको १० औँ अधिवेशन बैकको दोस्रो बैठक स्थगित भएको सूचना ! 001.pdf Friday, June 24, 2022 - 19:30

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Tuesday, June 21, 2022 - 10:51

दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना !

PDF icon दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना ! (2).pdf Friday, June 17, 2022 - 19:27

दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना !

PDF icon दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना ! (3).pdf Friday, June 17, 2022 - 19:16

Pages