FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Tuesday, May 9, 2023 - 14:40

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Tuesday, May 9, 2023 - 14:40

सार्वजानिक सूचना सम्बन्धमा

PDF icon सार्वजानिक सूचना सम्बन्धमा .pdf Tuesday, April 25, 2023 - 14:48

नगरस्तरीय परीक्षा (कक्षा ५ र ८) को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नगरस्तरीय परीक्षा (कक्षा ५ र ८) को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Monday, April 10, 2023 - 19:44

स्थायी नियुक्ति पदस्थापनको लागि विद्यालय छनोट गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon स्थायी नियुक्ति पदस्थापनको लागि विद्यालय छनोट गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Wednesday, March 29, 2023 - 16:36

सूचना सम्बन्धमा

PDF icon सूचना सम्बन्धमा.pdf Monday, March 27, 2023 - 13:56

Covid-19 विरुद्धको बुष्टर मात्रा खोप लगाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon COVID-19 विरुध्दको बुष्टर मात्रा खोप लगाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf Thursday, March 16, 2023 - 15:30

सार्वजानिक सूचना

PDF icon सार्वजानिक सूचना .pdf Thursday, March 16, 2023 - 15:20

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Monday, February 27, 2023 - 13:42

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Monday, February 27, 2023 - 13:42

Pages