FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

Invitation For Electronic Bids

PDF icon Invitation For Electronic Bids.pdf Sunday, December 26, 2021 - 13:40

Invitation For Electronic Bids

PDF icon Invitation For Electronic Bids.pdf Sunday, December 26, 2021 - 13:40

COVID-19 मोडेर्ना (Moderna) खोप लगाउने सम्बन्धमा

PDF icon COVID-19 मोडेर्ना (Morderna) खोप लगाउने सम्बन्धमा.pdf Friday, December 24, 2021 - 12:44

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !

PDF icon Notice 001.pdf Thursday, December 16, 2021 - 16:53

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा (Procurement of 26 gauge mediumweight colored CGI sheet, 2nd phase))

PDF icon सच्याइएको बारे .pdf Thursday, December 16, 2021 - 16:51

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा (Procurement of 26 gauge mediumweight colored CGI sheet, 2nd phase))

PDF icon सच्याइएको बारे .pdf Thursday, December 16, 2021 - 16:51

युवा प्रतिभाको खोजी र प्रोत्साहन सम्बन्धमा ।

PDF icon युवा प्रतिभाको खोजी र प्रोत्साहन सम्बन्धमा ।.pdf Wednesday, December 15, 2021 - 16:19

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे.pdf Tuesday, December 7, 2021 - 09:20

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

PDF icon सूचना 001.pdf Thursday, December 2, 2021 - 16:23

हलुका सवारी चलाकपदको परिक्षा मिति परिवर्तन गरिएको बारे

Friday, November 26, 2021 - 12:27

Pages