FAQs Complain Problems

सुचना

News and Notices

Supporting Documents Post date

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा .pdf Monday, December 5, 2022 - 14:23

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, December 4, 2022 - 17:27

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, December 4, 2022 - 17:27

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Wednesday, November 2, 2022 - 16:07

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Sunday, October 23, 2022 - 16:24

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Sunday, October 23, 2022 - 16:24

जानकारी सम्बन्धमा

PDF icon जानकारी सम्बन्धमा.pdf Sunday, October 23, 2022 - 13:51

सार्वजनिक सूचना

PDF icon सार्वजनिक सूचना.pdf Friday, October 21, 2022 - 13:08

भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाउने सम्बन्धमा

PDF icon भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाउने सम्बन्धमा .pdf Sunday, October 16, 2022 - 11:21

COVID-19 विरुद्धको पहिलो, दोश्रो तथा बुस्टर खोप संचालन सम्बन्धी सूचना

PDF icon COVID-19 विरुद्ध पहिलो, दोश्रो तथा बुस्टर खोप संचालन सम्बन्धी सूचना.pdf Sunday, October 16, 2022 - 11:13

Pages