FAQs Complain Problems

सुचना

News and Notices

Supporting Documents Post date

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Monday, February 27, 2023 - 13:42

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Monday, February 27, 2023 - 13:42

आर्थिक कारोबार बन्द रहेको सूचना ।

PDF icon आर्थिक कारोबार बन्द रहेको सूचना ।.pdf Thursday, February 23, 2023 - 13:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, February 17, 2023 - 14:04

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, February 17, 2023 - 14:04

संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

PDF icon संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा.pdf Thursday, February 16, 2023 - 11:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना.pdf Friday, February 10, 2023 - 11:33

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना.pdf Friday, February 10, 2023 - 11:33

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, February 8, 2023 - 13:28

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, February 8, 2023 - 13:28

Pages