FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समयावधि थप बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समयावधि थप बारेको सूचना .pdf Thursday, January 20, 2022 - 15:50

सूचना

PDF icon सूचना .pdf Thursday, January 20, 2022 - 15:45

कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी सूचना

PDF icon कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी सूचना.pdf Thursday, January 20, 2022 - 15:44

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, January 19, 2022 - 14:06

अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धमा ।

PDF icon अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धमा ।.pdf Tuesday, January 18, 2022 - 20:12

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।.pdf Tuesday, January 18, 2022 - 20:10

Invitation for Sealed Quotations

PDF icon Invitation for Sealed Quotations .pdf Tuesday, January 18, 2022 - 10:36

Invitation for Sealed Quotations

PDF icon Invitation for Sealed Quotations .pdf Tuesday, January 18, 2022 - 10:36

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्तावखोल्ने बारेको सूचना.pdf Monday, January 17, 2022 - 10:49

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्तावखोल्ने बारेको सूचना.pdf Monday, January 17, 2022 - 10:49

Pages