FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

जागरुक उपभोक्ता ! जिम्मेवार बिक्रेता !!

PDF icon जागरुक उपभोक्ता ! जिम्मेवार बिक्रेता !!.pdf Wednesday, September 28, 2022 - 15:53

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Wednesday, September 14, 2022 - 19:08

परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

PDF icon परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा.pdf Sunday, September 4, 2022 - 14:46

गणपुरक संख्या नपुगेको कारण नगर कार्यपालिकाको बैठक स्थगित भएको सम्बन्धमा

PDF icon गणपुरक संख्या नपुगेको कारण नगर कार्यपालिकाको बैठक स्थगित भएको सम्बन्धमा.pdf Friday, September 2, 2022 - 15:47

नगर कार्यपालिकाको ३१ औ (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको सातौ) बैठक सम्बन्धमा

PDF icon नगर कार्यपालिकाको ३१ औ (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको सातौ) बैठक सम्बन्धमा.pdf Friday, September 2, 2022 - 15:44

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धमा । 001.pdf Tuesday, August 30, 2022 - 15:23

विद्यालयमा लेखापरीक्षक नियुक्त्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon विद्यालयमा लेखापरीक्षक नियुक्त्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना .pdf Sunday, August 21, 2022 - 17:09

सूचना

PDF icon सुचना.pdf Tuesday, August 16, 2022 - 14:30

पाख्रीबास नगरपालिकाको सार्वजनिक अनुरोध

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको सार्वजनिक अनुरोध .pdf Monday, August 15, 2022 - 10:42

Ambulance को भाडा दर रेट सम्बन्धमा

PDF icon Ambulance को भाडा दर रेट सम्बन्धमा.pdf Sunday, August 14, 2022 - 17:03

Pages