FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

सूचना

PDF icon Notice_JT_JTA.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 11:26

नियमित कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी सूचना

PDF icon नियमित कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी सूचना .pdf Monday, August 1, 2022 - 16:45

पत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना

PDF icon पत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना .pdf Monday, July 18, 2022 - 19:17

करकापमा जवरजस्ती निर्णयहारुमा, पत्रमा हस्ताक्षर गराएको सम्बन्धमा

PDF icon करकापमा जवरजस्ती निर्णयहारुमा, पत्रमा हस्ताक्षर गराएको सम्बन्धमा.pdf Monday, July 18, 2022 - 19:10

करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना .pdf Monday, July 18, 2022 - 17:05

बैठक स्थगित सम्बन्धमा

PDF icon बैठक स्थगित सम्बन्धमा 003.pdf Monday, July 18, 2022 - 15:02

मिति २०७९/०४/०२ गतेको पाख्रीबास नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

PDF icon पाख्रीबास नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf Monday, July 18, 2022 - 14:19

करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Sunday, July 17, 2022 - 17:24

सेवा करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा

PDF icon सेवा करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा.pdf Sunday, July 17, 2022 - 17:09

सामाजिक सुरक्षा प्ररिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र पाख्रीबास नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरि सूचना

PDF icon सामाजिक सुरक्षा प्ररिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा .pdf Sunday, July 17, 2022 - 11:56

Pages