FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, February 8, 2023 - 13:28

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, February 8, 2023 - 13:28

यस नगरपालिकाबाट हुने आर्थिक कारोबार बन्द गरीएको सम्बन्धी सूचना !

PDF icon यस नगरपालिकाबाट हुने आर्थिक कारोबार बन्द गरीएको सम्बन्धी सूचना । 001.pdf Monday, February 6, 2023 - 10:46

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना.pdf Friday, February 3, 2023 - 10:41

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना.pdf Friday, February 3, 2023 - 10:41

अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

PDF icon अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना.pdf, PDF icon अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त फाराम 001.pdf Wednesday, February 1, 2023 - 14:06

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना.pdf Wednesday, February 1, 2023 - 10:55

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना.pdf Wednesday, February 1, 2023 - 10:55

सूचना

PDF icon सूचना .pdf Tuesday, January 31, 2023 - 17:27

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Tuesday, January 24, 2023 - 16:27

Pages