FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

पाख्रीबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले निर्धारण गरेको एम्बुलेन्स भाडा दर रेट

PDF icon पाख्रीबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले निर्धारण गरेको एम्बुलेन्स भाडा दर रेट.pdf Thursday, August 11, 2022 - 17:28

विद्यालय विदा गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon विद्यालय विदा गर्ने सम्बन्धमा .pdf Wednesday, August 10, 2022 - 16:20

यूरिया मलको कोटा निर्धारण सम्बन्धमा

PDF icon युरिया मलको कोटा निर्धारण सम्बन्धमा .pdf Tuesday, August 9, 2022 - 15:00

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf, PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf Monday, August 8, 2022 - 13:35

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Sunday, August 7, 2022 - 16:42

हाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि पा.न.पा. ३ नं. वडा कार्यालयको वडा सचिव भई नियमानुसार कामकाज गर्ने बारे।

PDF icon नियमानुसार कामकाज गर्ने बारे। .pdf Sunday, August 7, 2022 - 13:04

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 16:51

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

PDF icon सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा .pdf Tuesday, August 2, 2022 - 16:46

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व. २०७९/८० को बजेट

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व. २०७९-८० को बजेट.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 12:03

सूचना

PDF icon Notice_JT_JTA.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 11:26

Pages