FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

Invitation for Electronic Bids

PDF icon Invitation for Electronic Bids .pdf Wednesday, August 18, 2021 - 11:12

Invitation for Electronic Bids

PDF icon Invitation for Electronic Bids .pdf Wednesday, August 18, 2021 - 11:12

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (Johnson) अभियान सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !

PDF icon कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (Johnson) अभियान सञ्चालन सम्बन्धमा । 001.pdf Tuesday, August 3, 2021 - 17:35

लागत अनुमान बनाउने प्रयोजनार्थ दर रेट उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।

PDF icon लागत अनुमान बनाउने प्रयोजनार्थ दर रेट उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।.pdf Friday, July 30, 2021 - 11:46

अनलाइनबाट दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना

PDF icon कारार सेवामा शिक्षक पदपूर्तिको लागि दरखास्त फाराम.pdf Thursday, July 29, 2021 - 17:16

कारार सेवामा शिक्षक पदपूर्तिको लागि दरखास्त फाराम

PDF icon कारार सेवामा शिक्षक पदपूर्तिको लागि दरखास्त फाराम.pdf Thursday, July 29, 2021 - 17:10

करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना .pdf Wednesday, July 28, 2021 - 12:56

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा

PDF icon कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, July 27, 2021 - 14:29

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना !

PDF icon सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना !.pdf Friday, July 16, 2021 - 15:44

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७८/७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य

PDF icon वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य २०७८-७९.pdf Friday, July 16, 2021 - 14:40

Pages