FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ! 001.pdf Saturday, June 4, 2022 - 08:41

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ! 001.pdf Saturday, June 4, 2022 - 08:41

प्रस्ताव छनोट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना

PDF icon प्रस्ताव छनोट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना.pdf Friday, May 27, 2022 - 11:25

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना.pdf Thursday, May 26, 2022 - 12:46

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना.pdf Thursday, May 26, 2022 - 12:46

दर्ता शिविर संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon दर्ता शिविर संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf Tuesday, May 24, 2022 - 14:26

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले अनिवार्य बस्त्र संहिता (ड्रेस कोड) पालना गर्न गराउने र अनिवार्य पोशाक लगाउने सम्बन्धमा

PDF icon कर्मचारीहरुले अनिवार्य बस्त्र संहिता (ड्रेस कोड) पालना गर्न गराउने सम्बन्धमा.pdf Tuesday, May 17, 2022 - 10:49

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

PDF icon प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना.pdf Thursday, May 5, 2022 - 17:32

परिक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धमा1.pdf Wednesday, May 4, 2022 - 16:36

शिलवन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृति गर्ने आसयको सूचना !

PDF icon Notice (3).pdf Thursday, April 28, 2022 - 16:14

Pages