FAQs Complain Problems

सुचना

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

PDF icon हाम्रो पाख्रीबास कक्षा १.pdf, PDF icon हाम्रो पाख्रीबास कक्षा २.pdf, PDF icon हाम्रो पाख्रीबास कक्षा ३.pdf Sunday, January 16, 2022 - 13:29

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना .pdf Friday, January 14, 2022 - 12:34

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना .pdf Friday, January 14, 2022 - 12:34

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Sunday, January 9, 2022 - 15:46

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा .pdf Thursday, January 6, 2022 - 18:28

लिखित परीक्षामा सफल उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon लिखित परीक्षामा सफल उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Thursday, January 6, 2022 - 15:31

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Monday, January 3, 2022 - 10:51

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Monday, January 3, 2022 - 10:51

लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा

PDF icon लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा 001.pdf Sunday, January 2, 2022 - 17:20

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा 001.pdf Sunday, January 2, 2022 - 17:15

Pages