FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा 001.pdf Sunday, June 7, 2020 - 13:47

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना 001.pdf Friday, June 5, 2020 - 11:13

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना .pdf Saturday, May 30, 2020 - 10:41

पशु सेवा शाखाको सूचना

PDF icon पशु सेवा शाखाको सूचना 001.pdf Sunday, May 24, 2020 - 15:47

माग फारम बारे सूचना

PDF icon माग फारम सम्बन्धमा 001.pdf Sunday, May 24, 2020 - 14:38

परिक्षाको नतिजा प्रकशान गरिएको सम्बन्धमा

Monday, May 18, 2020 - 19:06

बाेलपत्र स्वीकृति गर्ने अाशयकाे सूचना ।

PDF icon बोलपत्र 001.pdf Thursday, May 7, 2020 - 10:32

सूचना (बोलपत्र दाखिल गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा)

PDF icon Bolpatra dakhila 2077-01-04 001.pdf Thursday, April 16, 2020 - 16:16

सूचना (बोलपत्र दाखिल गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा)

PDF icon bolpatra dakhila 001.pdf Wednesday, April 8, 2020 - 17:49

सूचन समन्वय गर्ने बारे

PDF icon समन्वय गर्ने बारे 001.pdf Wednesday, April 1, 2020 - 16:05

Pages