FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

अनधिकृत व्यक्ति निषेध सम्बन्धमा

PDF icon अनधिकृत व्यक्ति निषेध सम्बन्धमा.pdf Sunday, March 20, 2022 - 15:40

सूचना

PDF icon सूचना .pdf Monday, March 7, 2022 - 16:37

Request for Sealed Quotation

PDF icon Request For Sealed Quotation.pdf Monday, March 7, 2022 - 13:16

Request for Sealed Quotation

PDF icon Request For Sealed Quotation.pdf Monday, March 7, 2022 - 13:16

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Monday, March 7, 2022 - 13:14

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Monday, March 7, 2022 - 13:14

कोभिड-१९ विरुद्ध खोप लगाउने सम्बन्धमा ।

PDF icon सूचना । 001 (1).pdf Friday, March 4, 2022 - 15:58

आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन

PDF icon आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन.pdf Wednesday, March 2, 2022 - 12:19

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.ब. २०७८-७९ को वार्षिक नगर विकास योजना

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.ब. २०७८-७९ को वार्षिक नगर विकास योजना .pdf Wednesday, March 2, 2022 - 11:10

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.ब. २०७७/७८ को वार्षिक नगर विकास योजना

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाकोआ.व.२०७७-७८को बार्षिक नगर विकास योजना.pdf Wednesday, March 2, 2022 - 10:54

Pages