FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

Invitation for Electronic BID.

PDF icon Invitation for Electronic Bid.pdf Monday, October 11, 2021 - 14:29

Invitation for Electronic BID.

PDF icon Invitation for Electronic Bid.pdf Monday, October 11, 2021 - 14:29

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना.pdf Wednesday, September 29, 2021 - 12:41

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना.pdf Wednesday, September 29, 2021 - 12:41

कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

PDF icon कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना .pdf Monday, September 27, 2021 - 11:19

कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना

PDF icon कोभिड १९ विरुद्ध को खोप लगाउने सम्बन्धमा.pdf Friday, September 24, 2021 - 15:18

Invitation for Electronic Bids

PDF icon Pakhribas.pdf Friday, September 24, 2021 - 15:07

Invitation for Electronic Bids

PDF icon Pakhribas.pdf Friday, September 24, 2021 - 15:07

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना .pdf Thursday, September 23, 2021 - 12:43

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना .pdf Thursday, September 23, 2021 - 12:43

Pages