FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

PDF icon सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा .pdf Tuesday, August 2, 2022 - 16:46

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व. २०७९/८० को बजेट

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व. २०७९-८० को बजेट.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 12:03

सूचना

PDF icon Notice_JT_JTA.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 11:26

नियमित कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी सूचना

PDF icon नियमित कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी सूचना .pdf Monday, August 1, 2022 - 16:45

पत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना

PDF icon पत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना .pdf Monday, July 18, 2022 - 19:17

करकापमा जवरजस्ती निर्णयहारुमा, पत्रमा हस्ताक्षर गराएको सम्बन्धमा

PDF icon करकापमा जवरजस्ती निर्णयहारुमा, पत्रमा हस्ताक्षर गराएको सम्बन्धमा.pdf Monday, July 18, 2022 - 19:10

करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना .pdf Monday, July 18, 2022 - 17:05

बैठक स्थगित सम्बन्धमा

PDF icon बैठक स्थगित सम्बन्धमा 003.pdf Monday, July 18, 2022 - 15:02

मिति २०७९/०४/०२ गतेको पाख्रीबास नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

PDF icon पाख्रीबास नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf Monday, July 18, 2022 - 14:19

करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करार सम्झौताको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Sunday, July 17, 2022 - 17:24

Pages