FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (ब्याक हु लोडर)

PDF icon backhoe loader आर्थिक प्रस्ताव.pdf Tuesday, June 26, 2018 - 14:10

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि Technical Specification.pdf Tuesday, June 19, 2018 - 10:35

ब्याक हु लोडर खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon technical specification of Backhoe Loader.pdf Tuesday, June 19, 2018 - 10:30

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि.pdf Monday, June 18, 2018 - 11:59

सवारीसाधन खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon Technical Specification.pdf Friday, May 4, 2018 - 14:32

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

PDF icon निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, April 24, 2018 - 16:22

बिगतका स्थानीय निकायका कर्मचारी बिवरण

PDF icon कर्मचारी बिवरण.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:47

संझौता गर्न आउने बारे ।

PDF icon samjhauta.pdf Wednesday, April 11, 2018 - 11:29

नक्सा पास सम्बन्धी सुचना

Friday, May 27, 2016 - 11:47

पाख्रिबास नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गाको विवरण २०७२

PDF icon sarbajanic jaggako bibaran.pdf Friday, January 22, 2016 - 11:09

Pages