FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

कोभिड-१९ विरुद्धको दोश्रो AstraZeneca खोप लगाउने सम्बन्धमा

PDF icon कोभिड-१९ विरुद्धको दोश्रो Astrazeneca खोप लगाउने सम्बन्धमा 001.pdf Monday, November 15, 2021 - 14:02

Invitation for Bids for the Construction of FootTrail from Health Post to Suntale Dada

PDF icon Invitation for Bids for the Construction of FootTrail from Health Post to Suntale Dada.pdf Wednesday, November 3, 2021 - 11:37

Invitation for Bids for the Construction of FootTrail from Health Post to Suntale Dada

PDF icon Invitation for Bids for the Construction of FootTrail from Health Post to Suntale Dada.pdf Wednesday, November 3, 2021 - 11:37

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Saturday, October 30, 2021 - 15:19

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Saturday, October 30, 2021 - 15:19

कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

PDF icon कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना .pdf Friday, October 29, 2021 - 13:50

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

PDF icon नतिजा । 001.pdf Monday, October 25, 2021 - 18:12

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा .pdf Monday, October 25, 2021 - 13:39

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

PDF icon 1 002.pdf Tuesday, October 19, 2021 - 12:16

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon 1 001.pdf Tuesday, October 19, 2021 - 12:14

Pages