FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

पाख्रीबास नगरपालिकाको सार्वजनिक अनुरोध

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको सार्वजनिक अनुरोध .pdf Monday, August 15, 2022 - 10:42

Ambulance को भाडा दर रेट सम्बन्धमा

PDF icon Ambulance को भाडा दर रेट सम्बन्धमा.pdf Sunday, August 14, 2022 - 17:03

पाख्रीबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले निर्धारण गरेको एम्बुलेन्स भाडा दर रेट

PDF icon पाख्रीबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले निर्धारण गरेको एम्बुलेन्स भाडा दर रेट.pdf Thursday, August 11, 2022 - 17:28

विद्यालय विदा गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon विद्यालय विदा गर्ने सम्बन्धमा .pdf Wednesday, August 10, 2022 - 16:20

यूरिया मलको कोटा निर्धारण सम्बन्धमा

PDF icon युरिया मलको कोटा निर्धारण सम्बन्धमा .pdf Tuesday, August 9, 2022 - 15:00

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf, PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf Monday, August 8, 2022 - 13:35

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Sunday, August 7, 2022 - 16:42

हाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि पा.न.पा. ३ नं. वडा कार्यालयको वडा सचिव भई नियमानुसार कामकाज गर्ने बारे।

PDF icon नियमानुसार कामकाज गर्ने बारे। .pdf Sunday, August 7, 2022 - 13:04

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 16:51

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

PDF icon सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा .pdf Tuesday, August 2, 2022 - 16:46

Pages