FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Friday, April 22, 2022 - 10:46

सूचना

PDF icon सूचना .pdf Friday, April 15, 2022 - 15:12

सूचना

PDF icon सूचना .pdf Friday, April 15, 2022 - 15:12

चमेना गृह (क्यान्टिन) भाडामा लिई चमेना गृह (क्यान्टिन) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा गोप्य शिलवन्दी दरभाउपत्र सहितको दरखास्त निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना !

PDF icon Notice.pdf Thursday, April 7, 2022 - 16:48

चमेना गृह (क्यान्टिन) भाडामा लिई चमेना गृह (क्यान्टिन) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा गोप्य शिलवन्दी दरभाउपत्र सहितको दरखास्त निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना !

PDF icon Notice.pdf Thursday, April 7, 2022 - 16:48

Invitation for Bids.

PDF icon Notice 001 (1).pdf Monday, April 4, 2022 - 14:02

Invitation for Bids.

PDF icon Notice 001 (1).pdf Monday, April 4, 2022 - 14:02

पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf Sunday, April 3, 2022 - 13:20

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bids.pdf Friday, March 25, 2022 - 10:23

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bids.pdf Friday, March 25, 2022 - 10:23

Pages