FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना

PDF icon दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 11:57

सम्झौता गर्न आउने बारे (मोटरसाइकल)

PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (मोटरसाइकल).pdf Wednesday, July 4, 2018 - 16:50

सम्झौता गर्न आउने बारे (ब्याक हु लोडर)

PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (ब्याक हु लोडर).pdf Wednesday, July 4, 2018 - 16:45

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (मोटरसाइकल)

PDF icon मोटरसाइकल आर्थिक प्रस्ताव.pdf Tuesday, June 26, 2018 - 14:11

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (ब्याक हु लोडर)

PDF icon backhoe loader आर्थिक प्रस्ताव.pdf Tuesday, June 26, 2018 - 14:10

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि Technical Specification.pdf Tuesday, June 19, 2018 - 10:35

ब्याक हु लोडर खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon technical specification of Backhoe Loader.pdf Tuesday, June 19, 2018 - 10:30

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि.pdf Monday, June 18, 2018 - 11:59

सवारीसाधन खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon Technical Specification.pdf Friday, May 4, 2018 - 14:32

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

PDF icon निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, April 24, 2018 - 16:22

Pages