FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

Invitation for Bid (Pakhribas- Panchkanya- Salbote- Mugakhola Road Gravelling Project))

PDF icon Invitation for BId 001.pdf Monday, May 4, 2020 - 15:14

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bid 001.pdf Monday, April 27, 2020 - 12:44

सूचना (बोलपत्र दाखिल गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा)

PDF icon Bolpatra dakhila 2077-01-04 001.pdf Thursday, April 16, 2020 - 16:16

सूचना (बोलपत्र दाखिल गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा)

PDF icon Bolpatra dakhila 2077-01-04 001.pdf Thursday, April 16, 2020 - 16:16

सूचना (बोलपत्र दाखिल गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा)

PDF icon bolpatra dakhila 001.pdf Wednesday, April 8, 2020 - 17:49

सूचन समन्वय गर्ने बारे

PDF icon समन्वय गर्ने बारे 001.pdf Wednesday, April 1, 2020 - 16:05

सतर्कता सम्बन्धी सूचना

PDF icon satarkata.pdf Friday, March 6, 2020 - 13:18

सूचना

PDF icon suchana.pdf Thursday, March 5, 2020 - 16:39

Tender Notice

PDF icon Invitation for bids 001.pdf Wednesday, March 4, 2020 - 10:18

विषय विज्ञहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे

PDF icon Notice.pdf Sunday, March 1, 2020 - 18:38

Pages