FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

सेवा करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा

PDF icon सेवा करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा.pdf Sunday, July 17, 2022 - 17:09

सामाजिक सुरक्षा प्ररिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र पाख्रीबास नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरि सूचना

PDF icon सामाजिक सुरक्षा प्ररिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा .pdf Sunday, July 17, 2022 - 11:56

बरबुझारथ गर्ने सम्बन्धमा ।

PDF icon 1 (3).pdf Friday, July 15, 2022 - 20:26

पाख्रीबास नगरपालिकाको नगरसभाको १० औँ अधिवेशन बैठकको दोस्रो बैठक स्थगित भएको सूचना !

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको नगरसभाको १० औँ अधिवेशन बैकको दोस्रो बैठक स्थगित भएको सूचना ! 001.pdf Friday, June 24, 2022 - 19:30

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Tuesday, June 21, 2022 - 10:51

दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना !

PDF icon दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना ! (2).pdf Friday, June 17, 2022 - 19:27

दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना !

PDF icon दशौँ नगरसभा (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको पहिलो नगरसभा ) अधिवेशनको सूचना ! (3).pdf Friday, June 17, 2022 - 19:16

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ! 001.pdf Saturday, June 4, 2022 - 08:41

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ! 001.pdf Saturday, June 4, 2022 - 08:41

प्रस्ताव छनोट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना

PDF icon प्रस्ताव छनोट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना.pdf Friday, May 27, 2022 - 11:25

Pages