FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना .pdf Wednesday, September 22, 2021 - 12:24

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना .pdf Wednesday, September 22, 2021 - 12:24

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Thursday, September 16, 2021 - 11:14

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Thursday, September 16, 2021 - 11:14

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे 001.pdf Wednesday, September 15, 2021 - 22:36

विद्यालय लेखापरिक्षण सम्बन्धमा ।

PDF icon सूचना । 002.pdf Wednesday, September 15, 2021 - 17:23

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Wednesday, September 15, 2021 - 15:15

परीक्षा संचालन सम्बन्धमा

PDF icon परीक्षा संचालन सम्बन्धमा.pdf Sunday, September 12, 2021 - 17:50

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Sunday, September 12, 2021 - 17:45

कोभिड -१९ विरुद्धको Astrazeneca खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना

PDF icon कोभिड -१९ विरुद्धको Astrazeneca खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना.pdf Sunday, September 12, 2021 - 15:30

Pages