FAQs Complain Problems

सुचना

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

Invitation for BIDS

PDF icon 8_Page_2079 06 28 (1).pdf Friday, October 14, 2022 - 12:34

Invitation for BIDS

PDF icon 8_Page_2079 06 28 (1).pdf Friday, October 14, 2022 - 12:34

पेन डाउन सम्बन्धी सूचना

PDF icon पेन डाउन सम्बन्धी सूचना .pdf Friday, September 30, 2022 - 12:05

विज्ञप्ती

PDF icon विज्ञप्ती.pdf Friday, September 30, 2022 - 11:45

जागरुक उपभोक्ता ! जिम्मेवार बिक्रेता !!

PDF icon जागरुक उपभोक्ता ! जिम्मेवार बिक्रेता !!.pdf Wednesday, September 28, 2022 - 15:53

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Wednesday, September 14, 2022 - 19:08

परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

PDF icon परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा.pdf Sunday, September 4, 2022 - 14:46

गणपुरक संख्या नपुगेको कारण नगर कार्यपालिकाको बैठक स्थगित भएको सम्बन्धमा

PDF icon गणपुरक संख्या नपुगेको कारण नगर कार्यपालिकाको बैठक स्थगित भएको सम्बन्धमा.pdf Friday, September 2, 2022 - 15:47

नगर कार्यपालिकाको ३१ औ (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको सातौ) बैठक सम्बन्धमा

PDF icon नगर कार्यपालिकाको ३१ औ (स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिको सातौ) बैठक सम्बन्धमा.pdf Friday, September 2, 2022 - 15:44

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धमा । 001.pdf Tuesday, August 30, 2022 - 15:23

Pages