FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

PDF icon सूचना 001.pdf Thursday, December 2, 2021 - 16:23

हलुका सवारी चलाकपदको परिक्षा मिति परिवर्तन गरिएको बारे

Friday, November 26, 2021 - 12:27

रोजगार सेवा केन्द्र पाख्रीबासमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको नामावली

PDF icon रोजगार सेवा केन्द्र पाख्रीबासमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको नामावली.pdf Thursday, November 25, 2021 - 16:16

रोजगार सेवा केन्द्र पाख्रीबासमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको नामावली

PDF icon रोजगार सेवा केन्द्र पाख्रीबासमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको नामावली.pdf Thursday, November 25, 2021 - 16:16

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे.pdf Tuesday, November 23, 2021 - 16:49

लिखित परीक्षामा सफल उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon 1 (3).pdf Tuesday, November 23, 2021 - 11:06

कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना

PDF icon सूचना.pdf Sunday, November 21, 2021 - 16:27

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना .pdf Friday, November 19, 2021 - 12:05

परीक्षा संचालन सम्बन्धमा

PDF icon परीक्षा संचालन सम्बन्धमा .pdf Thursday, November 18, 2021 - 11:04

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Thursday, November 18, 2021 - 11:00

Pages