FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना.pdf Friday, February 3, 2023 - 10:41

अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

PDF icon अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना.pdf, PDF icon अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त फाराम 001.pdf Wednesday, February 1, 2023 - 14:06

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना.pdf Wednesday, February 1, 2023 - 10:55

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना.pdf Wednesday, February 1, 2023 - 10:55

सूचना

PDF icon सूचना .pdf Tuesday, January 31, 2023 - 17:27

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Tuesday, January 24, 2023 - 16:27

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Tuesday, January 24, 2023 - 16:27

Invitation for Bids

PDF icon Iivitaion for BIDS.pdf Friday, January 13, 2023 - 14:08

Invitation for Bids

PDF icon Iivitaion for BIDS.pdf Friday, January 13, 2023 - 14:08

कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी जानकारी ।

PDF icon Notice 001 (2).pdf Thursday, January 12, 2023 - 16:38

Pages