FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

Invitation for Sealed Quotations

PDF icon Invitation for Sealed Quotations .pdf Tuesday, January 18, 2022 - 10:36

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्तावखोल्ने बारेको सूचना.pdf Monday, January 17, 2022 - 10:49

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्तावखोल्ने बारेको सूचना.pdf Monday, January 17, 2022 - 10:49

स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

PDF icon हाम्रो पाख्रीबास कक्षा १.pdf, PDF icon हाम्रो पाख्रीबास कक्षा २.pdf, PDF icon हाम्रो पाख्रीबास कक्षा ३.pdf Sunday, January 16, 2022 - 13:29

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना .pdf Friday, January 14, 2022 - 12:34

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना .pdf Friday, January 14, 2022 - 12:34

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Sunday, January 9, 2022 - 15:46

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा .pdf Thursday, January 6, 2022 - 18:28

लिखित परीक्षामा सफल उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon लिखित परीक्षामा सफल उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Thursday, January 6, 2022 - 15:31

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Monday, January 3, 2022 - 10:51

Pages