FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf Sunday, April 3, 2022 - 13:20

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bids.pdf Friday, March 25, 2022 - 10:23

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bids.pdf Friday, March 25, 2022 - 10:23

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 23, 2022 - 19:45

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 23, 2022 - 19:45

शिलबन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 23, 2022 - 17:59

शिलबन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 23, 2022 - 17:59

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 23, 2022 - 16:18

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 23, 2022 - 16:18

वार्षिक परिक्षा संचालनको सूचना

PDF icon वार्षिक परिक्षा संचालनको सूचना .pdf Tuesday, March 22, 2022 - 16:05

Pages