FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

औद्योगिक ग्राममा उद्योग राख्न चाहाने उद्यमिले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

PDF icon औद्योगिक ग्राममा उद्योग राख्न चाहाने उद्यमिले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । 002.pdf Friday, April 2, 2021 - 12:42

बोल-पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon Notice copy.pdf Friday, April 2, 2021 - 12:19

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे.pdf Monday, March 29, 2021 - 16:18

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Monday, March 29, 2021 - 15:22

परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

PDF icon परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा.pdf Friday, March 26, 2021 - 12:58

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Friday, March 26, 2021 - 12:55

Invitation bids for the Jaldevi Simsar Park Nirman Tatha Samrakshan Works

PDF icon Invtation bids for the Jaldevi Simsar Park Nirman Tatha Samrakshan Works.pdf Friday, March 19, 2021 - 12:30

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, March 9, 2021 - 18:52

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, March 9, 2021 - 16:04

अमिन करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon अमिन करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Monday, March 8, 2021 - 08:43

Pages