FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Supporting Documents Post date

Invitaion For Bids

PDF icon Invitation for Bid.pdf Monday, December 4, 2023 - 13:39

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bids.pdf Friday, December 1, 2023 - 11:37

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Tuesday, May 9, 2023 - 14:40

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Monday, February 27, 2023 - 13:42

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, February 17, 2023 - 14:04

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना.pdf Friday, February 10, 2023 - 11:33

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, February 8, 2023 - 13:28

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना.pdf Friday, February 3, 2023 - 10:41

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना.pdf Wednesday, February 1, 2023 - 10:55

Invitation for Bids

PDF icon Iivitaion for BIDS.pdf Friday, January 13, 2023 - 14:08

Pages