FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Supporting Documents Post date

सच्याईएको बारे

PDF icon सच्याईएको बारे.pdf Monday, October 19, 2020 - 15:15

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, October 18, 2020 - 12:29

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना_0.pdf Wednesday, October 14, 2020 - 14:52

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Friday, September 25, 2020 - 11:55

Invitation for BID

PDF icon Invitation for Bid.pdf Monday, September 14, 2020 - 11:53

Invitation for BID

PDF icon Invitation for bid.pdf Wednesday, September 9, 2020 - 12:42

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, June 28, 2020 - 13:58

Invitation for BID

PDF icon BID Notice 001.pdf Wednesday, June 10, 2020 - 12:12

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना 001.pdf Friday, June 5, 2020 - 11:13

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना .pdf Saturday, May 30, 2020 - 10:41

Pages