FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Supporting Documents Post date

Invitation For Bids.

PDF icon 6_Page_2079 09 01 copy.pdf Friday, December 16, 2022 - 11:29

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, December 4, 2022 - 17:27

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Sunday, October 23, 2022 - 16:24

Invitation for BIDS

PDF icon 8_Page_2079 06 28 (1).pdf Friday, October 14, 2022 - 12:34

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ! 001.pdf Saturday, June 4, 2022 - 08:41

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना.pdf Thursday, May 26, 2022 - 12:46

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Friday, April 22, 2022 - 10:46

सूचना

PDF icon सूचना .pdf Friday, April 15, 2022 - 15:12

चमेना गृह (क्यान्टिन) भाडामा लिई चमेना गृह (क्यान्टिन) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा गोप्य शिलवन्दी दरभाउपत्र सहितको दरखास्त निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना !

PDF icon Notice.pdf Thursday, April 7, 2022 - 16:48

Invitation for Bids.

PDF icon Notice 001 (1).pdf Monday, April 4, 2022 - 14:02

Pages