FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Supporting Documents Post date

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्तावखोल्ने बारेको सूचना.pdf Monday, January 17, 2022 - 10:49

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना .pdf Friday, January 14, 2022 - 12:34

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Monday, January 3, 2022 - 10:51

Invitation For Electronic Bids

PDF icon Invitation For Electronic Bids.pdf Sunday, December 26, 2021 - 13:40

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा (Procurement of 26 gauge mediumweight colored CGI sheet, 2nd phase))

PDF icon सच्याइएको बारे .pdf Thursday, December 16, 2021 - 16:51

Invitation for Bids for the Construction of FootTrail from Health Post to Suntale Dada

PDF icon Invitation for Bids for the Construction of FootTrail from Health Post to Suntale Dada.pdf Wednesday, November 3, 2021 - 11:37

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Saturday, October 30, 2021 - 15:19

Invitation for Electronic BID.

PDF icon Invitation for Electronic Bid.pdf Monday, October 11, 2021 - 14:29

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना.pdf Wednesday, September 29, 2021 - 12:41

Invitation for Electronic Bids

PDF icon Pakhribas.pdf Friday, September 24, 2021 - 15:07

Pages