FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Supporting Documents Post date

Invitation for BID

PDF icon invitaion for bid 001.pdf Sunday, May 24, 2020 - 15:40

Invitation for Bid (Pakhribas- Panchkanya- Salbote- Mugakhola Road Gravelling Project))

PDF icon Invitation for BId 001.pdf Monday, May 4, 2020 - 15:14

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bid 001.pdf Monday, April 27, 2020 - 12:44

सूचना (बोलपत्र दाखिल गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा)

PDF icon Bolpatra dakhila 2077-01-04 001.pdf Thursday, April 16, 2020 - 16:16

मुगा खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी संकलन बिक्री सम्बन्धी सूचना

PDF icon 15754395649.pdf Wednesday, December 4, 2019 - 10:52

एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon Ambulance suchana.pdf Friday, September 13, 2019 - 10:45

हाटबजार शुल्क संकलन बारे शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

PDF icon हाटबजार सम्बन्धि सूचना २०७६-०३-१२.pdf Thursday, June 27, 2019 - 10:36

साेलार बत्ती खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon Solar News.pdf Wednesday, May 15, 2019 - 11:14

बिधुत पोल खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon सूचना.pdf Saturday, May 11, 2019 - 10:37

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

PDF icon ढुङ्गा गिट्टी दरभाउ पत्र सुचना दोश्रो पटक प्रकाशित(2).pdf Saturday, May 4, 2019 - 10:13

Pages