FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Supporting Documents Post date

Invitation for Bids

PDF icon Invitation for Bids.pdf Friday, March 25, 2022 - 10:23

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 23, 2022 - 19:45

शिलबन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 23, 2022 - 17:59

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 23, 2022 - 16:18

Request for Sealed Quotation

PDF icon Request For Sealed Quotation.pdf Monday, March 7, 2022 - 13:16

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Monday, March 7, 2022 - 13:14

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 2, 2022 - 10:21

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, February 11, 2022 - 14:52

Invitation for Electronic Bids

PDF icon Invites Electronic Bids.pdf Friday, February 11, 2022 - 14:47

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf Wednesday, February 9, 2022 - 16:47

Pages