FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Supporting Documents Post date

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना .pdf Thursday, September 23, 2021 - 12:43

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना .pdf Wednesday, September 22, 2021 - 12:24

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Thursday, September 16, 2021 - 11:14

Invitation for Electronic Bid

PDF icon Invitation for Electronic Bid 001.pdf Friday, September 3, 2021 - 12:00

Invitation for Electronic Bids

PDF icon Invitation for Bids.pdf Friday, August 27, 2021 - 12:21

Invitation for Electronic Bids

PDF icon Invitation for Electronic Bids .pdf Wednesday, August 18, 2021 - 11:12

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, June 11, 2021 - 11:59

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Friday, May 21, 2021 - 13:43

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Thursday, May 6, 2021 - 11:37

Invitation for Sealed Quotations

PDF icon Invitation for Sealed Quotations 001.pdf Tuesday, May 4, 2021 - 11:42

Pages