FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Supporting Documents Post date

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

PDF icon सामाग्री खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf Tuesday, April 23, 2019 - 10:20

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon suchana 2076-01-05.pdf Thursday, April 18, 2019 - 12:36

शिलबन्दी बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना

PDF icon चुङ्गवाङ्ग सडक सूचना.pdf Thursday, January 24, 2019 - 10:35

औषधि र औषधिजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि सूचना

PDF icon औषधि र औषधिजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf Sunday, January 6, 2019 - 12:25

मौरी घार खरिद सम्बन्धि सूचना

PDF icon मौरी घार सूचना.pdf Thursday, January 3, 2019 - 10:40

इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

PDF icon इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना.pdf Thursday, November 15, 2018 - 11:28

मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, June 18, 2018 - 12:11

ब्याक हु लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon back hoe loader.pdf Sunday, June 17, 2018 - 11:46

पाख्रीबासको हाटबजार शुल्क संकलन सम्बन्धि सूचना

PDF icon हाटबजार शुल्क सम्बन्धि सूचना.pdf Sunday, June 17, 2018 - 10:52

बिधुत पोल खरिद गर्ने सम्बन्धमा सूचना

PDF icon बिद्युत पोल खरिद सम्बन्धमा.pdf Wednesday, June 13, 2018 - 10:14

Pages