FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

आ.व.२०७५/७६को लागि दोश्रो नगर सभाको निर्णयहरु

PDF icon निर्णयहरु.pdf Tuesday, July 17, 2018 - 12:42

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमहरु

PDF icon नीति तथा कार्यक्रमहरु.pdf Tuesday, July 17, 2018 - 12:39

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७५/७६ को बजेट विवरण

PDF icon बजेट.pdf Tuesday, July 17, 2018 - 12:21

सम्झौता गर्न आउने बारे (मोटरसाइकल)

PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (मोटरसाइकल).pdf Wednesday, July 4, 2018 - 16:50

सम्झौता गर्न आउने बारे (ब्याक हु लोडर)

PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (ब्याक हु लोडर).pdf Wednesday, July 4, 2018 - 16:45

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (मोटरसाइकल)

PDF icon मोटरसाइकल आर्थिक प्रस्ताव.pdf Tuesday, June 26, 2018 - 14:11

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (ब्याक हु लोडर)

PDF icon backhoe loader आर्थिक प्रस्ताव.pdf Tuesday, June 26, 2018 - 14:10

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि Technical Specification.pdf Tuesday, June 19, 2018 - 10:35

ब्याक हु लोडर खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon technical specification of Backhoe Loader.pdf Tuesday, June 19, 2018 - 10:30

मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, June 18, 2018 - 12:11

Pages