FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

PDF icon ढुङ्गा गिट्टी दरभाउ पत्र सुचना दोश्रो पटक प्रकाशित(2).pdf Saturday, May 4, 2019 - 10:13

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

PDF icon सामाग्री खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf Tuesday, April 23, 2019 - 10:20

शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचनाको अन्य शर्तहरु

PDF icon अन्य शर्तहरु.pdf Sunday, April 21, 2019 - 14:10

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon suchana 2076-01-05.pdf Thursday, April 18, 2019 - 12:36

सूचना प्रकाशन बारे

PDF icon सूचना.pdf Thursday, April 18, 2019 - 12:18

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७५/७६ को तेश्रो नगरसभाबाट स्वीकृत बजेट विवरण

PDF icon तेश्रो नगरासभा.pdf Wednesday, April 3, 2019 - 12:15

रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!

Thursday, March 28, 2019 - 16:36

IEE सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना.pdf Tuesday, February 26, 2019 - 10:34

जानकारी सम्बन्धमा

PDF icon वडालाई जानकारी सम्बन्धमा.pdf Friday, January 25, 2019 - 15:11

शिलबन्दी बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना

PDF icon चुङ्गवाङ्ग सडक सूचना.pdf Thursday, January 24, 2019 - 10:36

Pages