FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

बक्रइदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना

PDF icon सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा सूचना.pdf Tuesday, August 21, 2018 - 15:22

सहकारीको लेखापरिक्षण सम्बन्धमा

PDF icon सहकारी लेखापरिक्षण सम्बन्धमा.pdf Tuesday, August 21, 2018 - 11:49

सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना सच्चाइएको सूचना

PDF icon सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना सच्चाइएको सूचना.pdf Sunday, August 19, 2018 - 11:58

सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचनाको थप बिवरण

PDF icon सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सुचनाको थप बिवरण.pdf Wednesday, August 15, 2018 - 14:48

सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, August 15, 2018 - 13:34

ब्याक हु लोडर चालक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon ब्याक हु लोडर चालक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, August 13, 2018 - 13:17

खरिद गर्न सकिने सामाग्रीहरुको विवरण

PDF icon सामाग्री विवरण.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 16:24

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सूचना सच्चाइएको बारे

PDF icon सच्चाइएको सम्बन्धमा.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 12:05

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रस्ताव आहवान गरिएको सूचना

PDF icon फोहोर मैला व्यवस्थापन.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 11:59

दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना

PDF icon दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 11:57

Pages