FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

विषय विज्ञहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे

PDF icon Notice.pdf Sunday, March 1, 2020 - 18:38

सूचना प्रबिधि अधिकृतको परिक्षा नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon नतिजा 001.pdf Sunday, February 23, 2020 - 17:51

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon Notice 001.pdf Tuesday, February 18, 2020 - 18:44

करार सेवामा IT Officer (सूचना प्रविधि अधिकृत) पदपूर्ति सम्बन्धी सुचना

PDF icon Notice 001.pdf Monday, January 20, 2020 - 18:08

समुदायमा आधारित सहजकर्ता छनौटको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon नतिजा 001.pdf Sunday, January 12, 2020 - 18:34

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon 3.pdf Tuesday, January 7, 2020 - 17:12

स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon 2.pdf Tuesday, January 7, 2020 - 17:10

परिक्षा मिति तोकिएको बारे

PDF icon 1.pdf Tuesday, January 7, 2020 - 17:08

र्प्ज्गार संयोजकको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

PDF icon CCI12302019.pdf Monday, December 30, 2019 - 16:16

अन्तरबार्ताको मिति तोकिएको बारे

PDF icon CCI12292019.pdf Sunday, December 29, 2019 - 11:36

Pages