FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

अमिन करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon अमिन करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Monday, March 8, 2021 - 08:43

बोल-पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon Bid 001.pdf Friday, March 5, 2021 - 10:46

बोल-पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon Bid 001.pdf Friday, March 5, 2021 - 10:46

गुनासो सुनुवाई कार्यविधि २०७४

PDF icon गुनासो सुनुवाई कार्यविधि २०७४.pdf Monday, March 1, 2021 - 16:28

नि:शुल्क सीपमुलक तालिमको अवसर

PDF icon निशुल्क सीपमुलक तालिमको अवसर.pdf Monday, March 1, 2021 - 14:29

परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

PDF icon परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा.pdf Sunday, February 28, 2021 - 16:38

आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा

PDF icon आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा.pdf Sunday, February 28, 2021 - 16:33

नि:शुल्क तालिम सञ्चालन हुने बारेको सूचना ।

PDF icon निशुल्क तालिम सञ्चालन हुने बारेको सूचना ।.pdf Friday, February 26, 2021 - 16:19

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, February 23, 2021 - 12:33

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, February 23, 2021 - 12:33

Pages