FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

छैठाैँ नगरसभाले गरेको निर्णयहरु, २०७७

PDF icon नगरसभाले गरेको निर्णयहरु, २०७७.pdf Monday, September 28, 2020 - 19:28

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य

PDF icon वार्षिक नीति , कार्यक्रम तथा बजेट २०७७-७८.pdf.pdf Monday, September 28, 2020 - 17:27

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Friday, September 25, 2020 - 11:55

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Friday, September 25, 2020 - 11:55

स्वास्थ्य कर्मचारी करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon सुचना प्रकाशन.pdf Tuesday, September 22, 2020 - 11:08

सूचना

PDF icon सूचना 001.pdf Monday, September 14, 2020 - 17:38

Invitation for BID

PDF icon Invitation for Bid.pdf Monday, September 14, 2020 - 11:53

Invitation for BID

PDF icon Invitation for Bid.pdf Monday, September 14, 2020 - 11:53

नतिजा प्रकाशित गरिएकाे बारे

PDF icon नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे .pdf Saturday, September 12, 2020 - 19:28

Invitation for BID

PDF icon Invitation for bid.pdf Wednesday, September 9, 2020 - 12:42

Pages