FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

INVITAION FOR E-BIDS

PDF icon INVITATION FOR E-BIDS.pdf Monday, January 11, 2021 - 12:03

INVITAION FOR E-BIDS

PDF icon INVITATION FOR E-BIDS.pdf Monday, January 11, 2021 - 12:03

एम्बुलेन्स सवारी चालक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

PDF icon एम्बुलेन्स सवारी चालक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf Saturday, January 9, 2021 - 19:11

सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६

PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६.pdf Tuesday, January 5, 2021 - 15:04

पाख्रीबास नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७.pdf Tuesday, January 5, 2021 - 15:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना !

PDF icon Notice.pdf Friday, December 25, 2020 - 12:48

विउ तथा कृषि सामग्री वितरण सम्बन्धी सूचना

PDF icon विउ तथा कृषि सामग्री वितरण सम्बन्धी सूचना.pdf Tuesday, December 22, 2020 - 13:05

जानकारी सम्बन्धमा

PDF icon जानकारी सम्बन्धमा.pdf Wednesday, December 16, 2020 - 13:21

सूचना

PDF icon सूचना.pdf Tuesday, December 15, 2020 - 11:06

शिलबन्दी दरभाउ -पत्र सम्बन्धी सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ -पत्र सम्बन्धी सूचना 001.pdf Monday, December 14, 2020 - 15:23

Pages