FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको बारे

PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको बारे.pdf Tuesday, August 18, 2020 - 17:01

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, August 18, 2020 - 16:49

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Monday, August 3, 2020 - 16:37

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना

PDF icon जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना.pdf Tuesday, July 7, 2020 - 11:27

कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना

PDF icon कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना.pdf Tuesday, July 7, 2020 - 11:27

नियामित सेवा सुचारु सम्बन्धी सूचना

PDF icon सुचना.pdf Thursday, July 2, 2020 - 18:48

योजना तथा कार्यक्रमहरुको अन्तिम भुक्तानी तथा फरफारकको सूचना

PDF icon योजना तथा कार्यक्रमहरुको अन्तिम भुक्तानी तथा फरफारकको सूचना.pdf Tuesday, June 30, 2020 - 13:47

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, June 28, 2020 - 13:58

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, June 28, 2020 - 13:58

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली

PDF icon भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली.pdf Friday, June 19, 2020 - 17:39

Pages