FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

नियामित सेवा सुचारु सम्बन्धी सूचना

PDF icon सुचना.pdf Thursday, July 2, 2020 - 18:48

योजना तथा कार्यक्रमहरुको अन्तिम भुक्तानी तथा फरफारकको सूचना

PDF icon योजना तथा कार्यक्रमहरुको अन्तिम भुक्तानी तथा फरफारकको सूचना.pdf Tuesday, June 30, 2020 - 13:47

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, June 28, 2020 - 13:58

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, June 28, 2020 - 13:58

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली

PDF icon भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली.pdf Friday, June 19, 2020 - 17:39

कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धमा 001.pdf Sunday, June 14, 2020 - 15:17

पशु सेवा शाखाको सूचना

PDF icon पशु शाखाको सूचना 001.pdf Sunday, June 14, 2020 - 12:07

Invitation for BID

PDF icon BID Notice 001.pdf Wednesday, June 10, 2020 - 12:12

Invitation for BID

PDF icon BID Notice 001.pdf Wednesday, June 10, 2020 - 12:12

शिक्षकको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा

PDF icon शिक्षकको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा .pdf Monday, June 8, 2020 - 14:25

Pages