FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, August 15, 2018 - 13:34

ब्याक हु लोडर चालक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon ब्याक हु लोडर चालक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, August 13, 2018 - 13:17

खरिद गर्न सकिने सामाग्रीहरुको विवरण

PDF icon सामाग्री विवरण.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 16:24

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सूचना सच्चाइएको बारे

PDF icon सच्चाइएको सम्बन्धमा.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 12:05

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रस्ताव आहवान गरिएको सूचना

PDF icon फोहोर मैला व्यवस्थापन.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 11:59

दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना

PDF icon दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 11:57

आ.ब. २०७५/७६ का प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम

PDF icon योजना.pdf Tuesday, July 17, 2018 - 14:58

आ.व.२०७५/७६को लागि दोश्रो नगर सभाको निर्णयहरु

PDF icon निर्णयहरु.pdf Tuesday, July 17, 2018 - 12:42

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमहरु

PDF icon नीति तथा कार्यक्रमहरु.pdf Tuesday, July 17, 2018 - 12:39

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७५/७६ को बजेट विवरण

PDF icon बजेट.pdf Tuesday, July 17, 2018 - 12:21

Pages