FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

सम्झौता गर्न आउने बारे (ब्याक हु लोडर)

PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (ब्याक हु लोडर).pdf Wednesday, July 4, 2018 - 16:45

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (मोटरसाइकल)

PDF icon मोटरसाइकल आर्थिक प्रस्ताव.pdf Tuesday, June 26, 2018 - 14:11

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (ब्याक हु लोडर)

PDF icon backhoe loader आर्थिक प्रस्ताव.pdf Tuesday, June 26, 2018 - 14:10

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि Technical Specification.pdf Tuesday, June 19, 2018 - 10:35

ब्याक हु लोडर खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon technical specification of Backhoe Loader.pdf Tuesday, June 19, 2018 - 10:30

मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, June 18, 2018 - 12:11

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि.pdf Monday, June 18, 2018 - 11:59

ब्याक हु लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon back hoe loader.pdf Sunday, June 17, 2018 - 11:46

पाख्रीबासको हाटबजार शुल्क संकलन सम्बन्धि सूचना

PDF icon हाटबजार शुल्क सम्बन्धि सूचना.pdf Sunday, June 17, 2018 - 10:52

बिधुत पोल खरिद गर्ने सम्बन्धमा सूचना

PDF icon बिद्युत पोल खरिद सम्बन्धमा.pdf Wednesday, June 13, 2018 - 10:14

Pages