FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

शिलबन्दी बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आहवान गरिएको सूचना.pdf Thursday, May 3, 2018 - 10:30

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।.pdf Wednesday, April 25, 2018 - 10:37

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

PDF icon निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, April 24, 2018 - 16:22

बिगतका स्थानीय निकायका कर्मचारी बिवरण

PDF icon कर्मचारी बिवरण.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:47

आ.ब. २०७४/७५ का प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम

PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम समितिका निर्णयहरु.pdf Sunday, April 15, 2018 - 12:30

संझौता गर्न आउने बारे ।

PDF icon samjhauta.pdf Wednesday, April 11, 2018 - 11:29

तेस्रो नगर परिषदको निर्णय

PDF icon तेस्रो नगर परिषद.pdf Saturday, February 11, 2017 - 17:22

नक्सा पास सम्बन्धी सुचना

Friday, May 27, 2016 - 11:47

पाख्रिबास नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गाको विवरण २०७२

PDF icon sarbajanic jaggako bibaran.pdf Friday, January 22, 2016 - 11:09

पाख्रिबास नगरपालिका नक्सापास कार्यविधि २०७२

PDF icon पाख्रीवास नगरपालिका नक्सापास कार्यविधि २०७२.pdf Tuesday, January 19, 2016 - 12:19

Pages