FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

HDPE पाइप खरिद सम्बन्धि सूचना

PDF icon HDPE पाइप खरिद सम्बन्धि.pdf Monday, June 4, 2018 - 12:01

शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान गरिएको सूचना

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिका सूचना.pdf Wednesday, May 9, 2018 - 10:30

सवारीसाधन खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon Technical Specification.pdf Friday, May 4, 2018 - 14:32

पाख्रीबास नगरपालिकाको सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना ।.pdf Friday, May 4, 2018 - 13:43

शिलबन्दी बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आहवान गरिएको सूचना.pdf Thursday, May 3, 2018 - 10:30

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।.pdf Wednesday, April 25, 2018 - 10:37

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

PDF icon निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, April 24, 2018 - 16:22

बिगतका स्थानीय निकायका कर्मचारी बिवरण

PDF icon कर्मचारी बिवरण.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:47

आ.ब. २०७४/७५ का प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम

PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम समितिका निर्णयहरु.pdf Sunday, April 15, 2018 - 12:30

संझौता गर्न आउने बारे ।

PDF icon samjhauta.pdf Wednesday, April 11, 2018 - 11:29

Pages