FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

NEGRP अन्तर्गत TPS तालिममा सहभागी छनौट गरी पठाई दिने बारे

PDF icon Scan2019-06-26_113054.pdf Wednesday, June 26, 2019 - 11:46

IEE सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE sunbaluwa.pdf Friday, June 21, 2019 - 15:39

सोलार सडक बत्ती खरिद सम्बन्धि आशयको सूचना

PDF icon आशयको सूचना पत्रिका.pdf Saturday, June 15, 2019 - 11:50

सुपरिवेक्षक र गणक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon गरिव निवारण.pdf Tuesday, June 11, 2019 - 10:33

प्रस्ताव आव्हानको सूचना

PDF icon प्रस्ताव आव्हानको सूचना.pdf Thursday, June 6, 2019 - 11:58

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon आशयको सूचना.pdf Tuesday, May 21, 2019 - 11:22

सूचना सच्चाइएको बारे

PDF icon सच्चाइएको बारे.pdf Friday, May 17, 2019 - 10:02

साेलार बत्ती खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon Solar News.pdf Wednesday, May 15, 2019 - 11:14

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, May 14, 2019 - 08:10

बिधुत पोल खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon सूचना.pdf Saturday, May 11, 2019 - 10:37

Pages