FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना_0.pdf Wednesday, October 14, 2020 - 14:52

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना_0.pdf Wednesday, October 14, 2020 - 14:52

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।.pdf Friday, October 9, 2020 - 17:51

लेखा परीक्षकको नियुक्ती सम्बन्धी सूचना

PDF icon लेखा परीक्षक नियुक्ती सम्बन्धी सूचना.pdf Wednesday, September 30, 2020 - 16:40

स्वास्थ्य कर्मचारी करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचनाको म्याद थप सम्बन्धमा

PDF icon सुचनाको म्याद थप.pdf Wednesday, September 30, 2020 - 13:01

छैठाैँ नगरसभाले गरेको निर्णयहरु, २०७७

PDF icon नगरसभाले गरेको निर्णयहरु, २०७७.pdf Monday, September 28, 2020 - 19:28

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य

PDF icon वार्षिक नीति , कार्यक्रम तथा बजेट २०७७-७८.pdf.pdf Monday, September 28, 2020 - 17:27

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Friday, September 25, 2020 - 11:55

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Friday, September 25, 2020 - 11:55

स्वास्थ्य कर्मचारी करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon सुचना प्रकाशन.pdf Tuesday, September 22, 2020 - 11:08

Pages