FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon 2.pdf Tuesday, January 7, 2020 - 17:10

परिक्षा मिति तोकिएको बारे

PDF icon 1.pdf Tuesday, January 7, 2020 - 17:08

र्प्ज्गार संयोजकको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

PDF icon CCI12302019.pdf Monday, December 30, 2019 - 16:16

अन्तरबार्ताको मिति तोकिएको बारे

PDF icon CCI12292019.pdf Sunday, December 29, 2019 - 11:36

रोजगार संयोजक सम्बन्धी प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशित गरिएको बारे

Thursday, December 26, 2019 - 16:38

समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

PDF icon CCI12172019.pdf Tuesday, December 17, 2019 - 11:21

प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

Tuesday, December 10, 2019 - 18:32

अनमी पदको परिक्षा सम्बन्धी सूचना

Sunday, December 8, 2019 - 18:42

करार सेवामा रोजगार संयोजक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

PDF icon CCI12162019.pdf Saturday, December 7, 2019 - 15:41

मुगा खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी संकलन बिक्री सम्बन्धी सूचना

PDF icon 15754395649.pdf Wednesday, December 4, 2019 - 10:52

Pages