FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

करार सेवामा रोजगार संयोजक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

PDF icon CCI12162019.pdf Saturday, December 7, 2019 - 15:41

मुगा खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी संकलन बिक्री सम्बन्धी सूचना

PDF icon 15754395649.pdf Wednesday, December 4, 2019 - 10:52

मुगा खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी संकलन बिक्री सम्बन्धी सूचना

PDF icon 15754395649.pdf Wednesday, December 4, 2019 - 10:50

करार सेवामा अ.न.मी. भर्ना सम्बन्धी सूचना

PDF icon CCI11172019_0001.pdf Sunday, November 17, 2019 - 16:11

MIS Operator र फिल्ड सहायकको नतिजा सम्बन्धी सूचना

PDF icon नतिजा.pdf Thursday, November 14, 2019 - 11:57

पाख्रीबास नगरपालिका शिक्षा कार्यविधि, २०७६ (सुझावका लागि मात्र)

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिका शिक्षा कार्यविधि २०७६ (Repaired).pdf Sunday, November 10, 2019 - 15:36

MIS Operator र फिल्ड सहायकको सीप परिक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

PDF icon 011.pdf Sunday, November 3, 2019 - 11:08

लेखा परिक्षण सम्बन्धी सूचना

PDF icon लेखा परिक्षण सम्बन्धी सूचना.pdf Tuesday, October 1, 2019 - 17:05

एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon Ambulance suchana.pdf Friday, September 13, 2019 - 10:45

ब्याक हु लोडर चालक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

PDF icon ब्याक हु लोडर सम्बन्धी सूचना.pdf Sunday, September 8, 2019 - 15:59

Pages