FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

बिधुत पोल खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon सूचना.pdf Saturday, May 11, 2019 - 10:37

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

PDF icon ढुङ्गा गिट्टी दरभाउ पत्र सुचना दोश्रो पटक प्रकाशित(2).pdf Saturday, May 4, 2019 - 10:13

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

PDF icon सामाग्री खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf Tuesday, April 23, 2019 - 10:20

शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचनाको अन्य शर्तहरु

PDF icon अन्य शर्तहरु.pdf Sunday, April 21, 2019 - 14:10

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon suchana 2076-01-05.pdf Thursday, April 18, 2019 - 12:36

सूचना प्रकाशन बारे

PDF icon सूचना.pdf Thursday, April 18, 2019 - 12:18

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७५/७६ को तेश्रो नगरसभाबाट स्वीकृत बजेट विवरण

PDF icon तेश्रो नगरासभा.pdf Wednesday, April 3, 2019 - 12:15

रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!

Thursday, March 28, 2019 - 16:36

IEE सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना.pdf Tuesday, February 26, 2019 - 10:34

जानकारी सम्बन्धमा

PDF icon वडालाई जानकारी सम्बन्धमा.pdf Friday, January 25, 2019 - 15:11

Pages