FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

मौरी घार खरिद सम्बन्धि सूचना

PDF icon मौरी घार सूचना.pdf Thursday, January 3, 2019 - 10:40

नतिजा प्रकाशन बारे

PDF icon नतिजा प्रकाशन बारे.pdf Wednesday, December 26, 2018 - 12:50

अन्तरवार्ताका लागि सूचिकरण गरिएको बारे

PDF icon सूचिकरण सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, December 10, 2018 - 09:59

करारमा सेवा लिने सम्बन्धि सूचनाको बिस्तृत विवरण

PDF icon पाख्रीबास नगर कार्यपालिकको कार्यालय सूचना.pdf Tuesday, November 20, 2018 - 11:10

करारमा सेवा लिने सम्बन्धि सूचना

PDF icon करारमा सेवा लिने सम्बन्धि सूचना.pdf Tuesday, November 20, 2018 - 11:00

इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि प्रस्तावना पत्र

PDF icon इन्टरनेट जडान तथा सेवा प्रदान सम्बन्धि प्रस्तावना पत्र.pdf Thursday, November 15, 2018 - 11:30

इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

PDF icon इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना.pdf Thursday, November 15, 2018 - 11:28

बैठकमा सहभागी भई दिने बारे

PDF icon बैठकमा सहभागी भई दिने बारे.pdf Saturday, September 8, 2018 - 08:40

नागरिकता प्रमाण-पत्र सिफारिश सम्बन्धमा

PDF icon नागरिकता प्रमाण-पत्र सिफारिश सम्बन्धमा.pdf Friday, September 7, 2018 - 13:51

लेखा परीक्षक सूचिकृत सम्बन्धि सूचना

PDF icon लेखा परीक्षक सूचिकृत सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, September 5, 2018 - 15:02

Pages