FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

MIS Operator र फिल्ड सहायकको नतिजा सम्बन्धी सूचना

PDF icon नतिजा.pdf Thursday, November 14, 2019 - 11:57

पाख्रीबास नगरपालिका शिक्षा कार्यविधि, २०७६ (सुझावका लागि मात्र)

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिका शिक्षा कार्यविधि २०७६ (Repaired).pdf Sunday, November 10, 2019 - 15:36

MIS Operator र फिल्ड सहायकको सीप परिक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

PDF icon 011.pdf Sunday, November 3, 2019 - 11:08

लेखा परिक्षण सम्बन्धी सूचना

PDF icon लेखा परिक्षण सम्बन्धी सूचना.pdf Tuesday, October 1, 2019 - 17:05

एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon Ambulance suchana.pdf Friday, September 13, 2019 - 10:45

ब्याक हु लोडर चालक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

PDF icon ब्याक हु लोडर सम्बन्धी सूचना.pdf Sunday, September 8, 2019 - 15:59

PAN मा दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना

PDF icon PAN.pdf Tuesday, July 23, 2019 - 12:37

सूची दर्ता सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

PDF icon सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना.pdf Monday, July 22, 2019 - 12:00

अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

PDF icon अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना.pdf Thursday, June 27, 2019 - 12:00

हाटबजार शुल्क संकलन बारे शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

PDF icon हाटबजार सम्बन्धि सूचना २०७६-०३-१२.pdf Thursday, June 27, 2019 - 10:36

Pages