FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

योजना तथा कार्यक्रमहरुको अन्तिम भुक्तानी तथा फरफारकको सूचना

PDF icon योजना तथा कार्यक्रमहरुको अन्तिम भुक्तानी तथा फरफारकको सूचना.pdf Tuesday, June 30, 2020 - 13:47

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, June 28, 2020 - 13:58

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, June 28, 2020 - 13:58

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली

PDF icon भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली.pdf Friday, June 19, 2020 - 17:39

कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धमा 001.pdf Sunday, June 14, 2020 - 15:17

पशु सेवा शाखाको सूचना

PDF icon पशु शाखाको सूचना 001.pdf Sunday, June 14, 2020 - 12:07

Invitation for BID

PDF icon BID Notice 001.pdf Wednesday, June 10, 2020 - 12:12

Invitation for BID

PDF icon BID Notice 001.pdf Wednesday, June 10, 2020 - 12:12

शिक्षकको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा

PDF icon शिक्षकको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा .pdf Monday, June 8, 2020 - 14:25

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा 001.pdf Sunday, June 7, 2020 - 13:47

Pages