FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

करारमा सेवा लिने सम्बन्धि सूचनाको बिस्तृत विवरण

PDF icon पाख्रीबास नगर कार्यपालिकको कार्यालय सूचना.pdf Tuesday, November 20, 2018 - 11:10

करारमा सेवा लिने सम्बन्धि सूचना

PDF icon करारमा सेवा लिने सम्बन्धि सूचना.pdf Tuesday, November 20, 2018 - 11:00

इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि प्रस्तावना पत्र

PDF icon इन्टरनेट जडान तथा सेवा प्रदान सम्बन्धि प्रस्तावना पत्र.pdf Thursday, November 15, 2018 - 11:30

इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

PDF icon इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना.pdf Thursday, November 15, 2018 - 11:28

बैठकमा सहभागी भई दिने बारे

PDF icon बैठकमा सहभागी भई दिने बारे.pdf Saturday, September 8, 2018 - 08:40

नागरिकता प्रमाण-पत्र सिफारिश सम्बन्धमा

PDF icon नागरिकता प्रमाण-पत्र सिफारिश सम्बन्धमा.pdf Friday, September 7, 2018 - 13:51

लेखा परीक्षक सूचिकृत सम्बन्धि सूचना

PDF icon लेखा परीक्षक सूचिकृत सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, September 5, 2018 - 15:02

हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सन्दर्भमा

PDF icon हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सन्दर्भमा.pdf Friday, August 24, 2018 - 14:13

नाम दर्ता, नबिकरण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने बारे

PDF icon नाम दर्ता, नबिकरण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने बारे.pdf Thursday, August 23, 2018 - 16:50

बक्रइदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना

PDF icon सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा सूचना.pdf Tuesday, August 21, 2018 - 15:22

Pages